De levensmiddelenindustrie is een bedrijfstak waar Nederland veel voor het grote publiek ‘onbekende reuzen’ kent. Het zijn bedrijven met een bijzonder product, in dit geval de verwerking van ingewanden, die zo beetje de hele wereld als afzetmarkt hebben en die dan ook verschillende internationale vestigingen hebben. Over de zeer intelligente en effectieve manier waarop dit bedrijf over de hele wereld van slachtafval premiumproducten maakt voor zijn klanten in de vleesindustrie maar ook in de farma, gaan we het niet hebben op deze plaats. Wel over de wijze waarop ze dat absoluut zo veilig mogelijk doen. Met een waaier aan verschillende nationaliteiten (op een productielocatie worden bijna net zoveel talen gesproken als op een vakantiedag op Schiphol) en werk dat stevige risico’s kent, is de uitdaging om iedereen de dag te laten eindigen zoals die voor hen is begonnen: gezond en met alle ledematen intact.
Salmay kwam aan boord vanaf het moment dat de (technische) plannen klaar waren. Onze opdracht: verhoog de veiligheidsawareness. We zetten daarbij sterk in op de visuele prikkel. Veiligheid kreeg een beeldmerk en een beeld- en vormentaal. Want de diversiteit aan gesproken talen is groot en de medewerkers geldt dat ze zonder uitzondering ‘geen lezers’ zijn. Beelden, cartoonfiguren die het verhaal vertellen, spreken aan. Cartooncharacters Vince & Hank zijn de getekende collega’s die de anderen meenemen in hun manier om veilig te werken. Salmay is er bovendien van overtuigd dat draagvlak beter werkt dan regels. Dus ook hier betrekken we medewerkers op alle mogelijke manieren. Bijvoorbeeld door ze een eigen stoel te geven in de Safety-klankbordgroep waar we ideeën ontwikkelen en toetsen. En via een prijsvraag werd de tagline bedacht door een collega die daarmee een leuke prijs won.

Salmay activiteiten

  • creatief concept voor de awareness campagne
  • opstellen integraal veiligheidscommunicatie-plan
  • ontwikkelen safety huisstijl/beeldtaal voor uitingen over arbeidsveiligheid
  • bedenken en illustreren van twee ‘characters’ als ondersteuning van de campagne
  • opzet middelenarchitectuur
  • instellen communicatie-infrastructuur
  • actieve bijdrage aan stuurgroep veiligheid en communicatie
  • bewaking voortgang van alle acties
  • bedenken inspirerende en effectieve werkvormen
  • ontwikkeling en productie van alle middelen