Safety wordt vaak gebruikt als we arbeidsveiligheid bedoelen. Security is dan beveiliging. Vandaar dat we steeds vaker Safety horen, ook binnen Nederlandse organisaties. Op zich prima, ware het niet dat sinds een paar jaar ook ‘sociale veiligheid’ opgang doet. Is een organisatie geen veilige plek om jezelf te zijn of je te kunnen uitspreken, dan komen er extra risico’s in beeld, bovenop de materiële arbeidsomstandigheden. In ons werk zien we nu dat we steeds vaker worden gevraagd om ook ‘iets te verzinnen’ dit aspect van safety aandacht te geven bij onze opdrachtgevers. Wat ons betreft zijn de mooiste interventies waarin mensen onbewust de grenzen van het betamelijke (het veilige!) respecteren. Oprechte overtuigingen zijn vaak sterk verankerd in de geest, dus mocht het niet haalbaar zijn om die te veranderen, dan zijn zeker creatieve oplossingen mogelijk. Op de foto staat een teckel, met een net zo geweldig als onuitstaanbaar eigengereid karakter. Dit veranderen kost tijd en 100% de natuur veranderen niet mogelijk. Vandaar een oplossing waarmee de teckel zichzelf kan zijn en toch ‘vanzelf’ de grens respecteert.