Salmay
helpt het veiligheids-

bewustzijn

te verhogen.
Op elk niveau

Salmay helpt het veiligheidsbewustzijn
te verhogen.op elk niveau

Als aan alle technische of procesmatige randvoorwaarden is voldaan, of als daar hard aan wordt gewerkt, is het gedrag van mensen in de lijn van het risico bepalend voor de veiligheid. Gedrag is een onvoorspelbaar element in het proces. Niemand begint zijn werk met de idee of wil om een ongeval te krijgen of te veroorzaken. Toch komen dagelijks (bijna) ongevallen voor. Om enige kans te maken op een situatie waarin we kunnen voorspellen dat we geen ongeval krijgen, is werken aan de mindset van iedereen binnen de organisatie essentieel. En dan ook iedereen: analyses van ongevallen laten zien dat niemand die gewond is geraakt, daar helemaal zelf verantwoordelijk voor was. Salmay stuurt op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn in de hele keten van het bedrijf. Met daarin het beeld van de man/vrouw die echt gewond kan raken, voor ogen. Als het veiligheidsbewustzijn op een goed startniveau is, gaan we werken aan de drie factoren die bepalen of het gedragsverandering effectief zal zijn:

  • Capaciteit (ervoor zorgen dat iemand ‘goed wordt’ in veilig werken – van een professional ook een veiligheidspro maken)
  • Motivatie (ervoor zorgen dat het uitdagend blijft om veilig te werken)
  • Omgeving (ervoor zorgen dat de fysieke omgeving waarin iemand werkt, helpt bij veilig werken)

Voor elk van deze factoren heeft Salmay methoden en middelen ontwikkeld, die helpen om het grote doel te bereiken: structureel veilig werken, zonder ongevallen.