Iedereen kent de enorme dynamiek van een luchthaven. Het is een van de meest inspirerende plekken om te zijn. Niet alleen vanwege het ‘vakantiegevoel’  en de internationale diversiteit van mensen en activiteiten. Schiphol straalt ook ‘Nederland distributieland’ en vakmanschap uit. In alle opzichten.

Veiligheidscommunicatie

Voor Salmay zijn de arbeidsomstandigheden het meest interessant. De luchthaven slaagt erin om een veilige werkplek te bieden. Niet alleen aan de eigen medewerkers, maar ook aan de vele duizenden contractors die er hun dagelijks brood verdienen. Voor de langdurige verbouwing die op diverse plekken plaatsvindt, zijn extra maatregelen nodig. Maar wel vanuit een stevige structuur. Salmay werd geselecteerd om de contractor safety te begeleiden. Aan de basis daarvan ontwikkelde men de ‘Golden Rules of Safety’; veiligheidsregels. Deze gelden voor iedereen. Salmay maakte een uitgebreid veiligheidscommunicatieplan voor de opdrachtgever. Daarin gingen we, uiteraard volgens onze filosofie dat draagvlak belangrijker is dan controle, uit van een speciale contactgroep met vertegenwoordigers van de eigen organisatie en alle contractors. Dit vormt de ruggengraat van alle acties. Want voor elke interventie of zelfs extra regels, staan we met degenen die ze ondergaan, in contact. Natuurlijk wel vanuit het principe dat de opdrachtgever het vrij staat om regels te maken – maar dat we van elkaar kunnen leren. Zeker als het gaat om bedrijven die ieder voor zich een rijke veiligheidscultuur hebben. Dan is invloed op het beleid niet vreemd, ja zelfs gewenst.
Salmay ontwikkelde het plan en de communicatie-infrastructuur en ondersteunt nog steeds bij de uitrol ervan. De veiligheidscommunicatie bestrijkt een heel spectrum van interventies. Van introductiepresentatie tot films, posters, flyers en veiligheidssignalering nabij de bouwplaatsen. Maar ook actieve ondersteuning bij de ontwikkeling van middelen en de contractor safety bijeenkomsten.

Een geweldige opdracht waar een groot vertrouwen in ons vakmanschap uit spreekt.

Salmay activiteiten

  • creatief concept voor de Golden Rules of Safety campagne
  • opstellen integraal veiligheidscommunicatie-plan, gericht op bouw-contractors en onderhoudspartners
  • mede-ontwikkelen safety huisstijl/beeldtaal voor uitingen over arbeidsveiligheid
  • bedenken en illustreren van speciale safe icons als ondersteuning van de Golden Rules of safety
  • opzet middelenarchitectuur
  • instellen communicatie-infrastructuur
  • actieve bijdrage aan contractor safety klankbordgroep
  • bewaking voortgang van alle acties
  • bedenken inspirerende en effectieve werkvormen
  • ontwikkeling en co-productie van alle middelen