workshop aanspreken op gedrag

EFFECTIEF AANSPREKEN OP ONVEILIG GEDRAG

Een collega aanspreken op zijn of haar gedrag. Dat is misschien wel het lastigste verbeterpunt voor veel organisaties. Immers: niet iedereen kan heel gemakkelijk de manier, timing en houding vinden om een collega aan te spreken. Het komt namelijk al snel over als ‘het opgeheven vingertje’ of het tegenovergestelde: het aanspreken op gedrag met een grap. Dan wordt de boodschap niet serieus genomen. Zonde, want er valt door effectief aanspreken, veel veiligheidswinst te behalen.

Workshop aanspreken op gedrag

Effectief aanspreken op onveilig gedrag

Een collega aanspreken op zijn of haar gedrag. Dat is misschien wel het lastigste verbeterpunt voor veel organisaties. Immers: niet iedereen kan heel gemakkelijk de manier, timing en houding vinden om een collega aan te spreken. Het komt namelijk al snel over als ‘het opgeheven vingertje’ of het tegenovergestelde: het aanspreken op gedrag met een grap. Dan wordt de boodschap niet serieus genomen. Zonde, want er valt door effectief aanspreken, veel veiligheidswinst te behalen.

Salmay heeft een speciale workshop ontwikkeld waarin teams en individuen leren om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. In-house of op (inspirerende!) locatie in de Kennemerduinen nabij het strand. We bundelen hiervoor onze kennis en ervaring van zowel coaching, veiligheidskunde en communicatiewetenschap. Een unieke combinatie van vaardigheden die werkelijk hulp biedt bij een van de meest weerbarstige factoren in het verbeteren van veiligheid op het werk: aanspreken op onveilig gedrag of handelen. Daarbij werken we aan twee kanten van het spectrum: aanspreken en aangesproken worden. De workshop aanspreken op gedrag beslaat twee middagen en een terugkom-middag. Tussen de ‘live’ workshops in, coachen we actief via andere media om de aangeleerde technieken te verankeren in de dagelijkse praktijk. De nazorg is ook intensief: we laten onze coaches (cursisten) niet alleen maar zijn bereikbaar voor feedback.

We gaan uit van de principes van teamcoaching. Dat houdt in: een duidelijke, individuele sessie om achter de persoonlijke motieven, drijfveren en overtuigingen te komen. Aan de hand van de individuele sessie en het afnemen van gerichte vragenlijsten onderscheiden we de rol die ieder lid speelt in het geheel. Vanuit zijn eigen rol, vertoont een lid namelijk een bepaald gedrag dat productief of juist contra-productief kan zijn. De diverse correlaties tussen de rollen vormen de basis van de teamcoaching om effectief aanspreken aan te leren.

Vanuit de aldus bepaalde teamrollen onderwijzen we het individu technieken om effectief te zijn in het aanspreken van de ander. Voor elke rol die de ander kan spelen in het team is een benaderingswijze ontwikkeld die erg goed onder de knie is te krijgen. We laten zien wat werkt en wat niet. Tip van de sluier: verankering van het juiste gedragbereiken we door positieve stimuli (belonen!). We leren hoe men op het juiste moment en herhaaldelijk effectief beloont.
Als we in die context die rollen scherpgesteld hebben gesteld, gaan we aan de slag met de groepsdynamiek in een echte teamcoaching. Waar nodig maken we gebruik van acteurs en videomateriaal. Zo zijn diverse reëele situaties en technieken prima te oefenen. Vast onderdeel van de workshop is het terugkijken van de situaties, het geven en ontvangen van feedback op het waargenomen gedrag.

De workshop aanspreken op gedrag is een intensieve cursus. Er is uitzicht op daadwerkelijke verbetering van de veiligheidsprestatie. We kennen geen minimum aantal deelnemers, maar het meest effectief werken we in groepen tussen de 5 en 20 mensen. Dit vanwege de sterke focus op individuele aanpak in relatie tot het team. Twee senior workshopleiders staan voor de groep tijdens drie middagen. Acteur(s) en een cameraman worden ingeschakeld voor het oefenen en het tonen van voorbeelden.
Tussen de workshops door, krijgen de cursisten via andere media (smartphone, print) reminders om de leerstof te verankeren.

Salmay heeft een speciale workshop ontwikkeld waarin teams en individuen leren om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. In-house of op (inspirerende!) locatie in de Kennemerduinen nabij het strand. We bundelen hiervoor onze kennis en ervaring van zowel coaching, veiligheidskunde en communicatiewetenschap. Een unieke combinatie van vaardigheden die werkelijk hulp biedt bij een van de meest weerbarstige factoren in het verbeteren van veiligheid op het werk: aanspreken op onveilig gedrag of handelen. Daarbij werken we aan twee kanten van het spectrum: aanspreken en aangesproken worden. De workshop aanspreken op gedrag beslaat twee middagen en een terugkom-middag. Tussen de ‘live’ workshops in, coachen we actief via andere media om de aangeleerde technieken te verankeren in de dagelijkse praktijk. De nazorg is ook intensief: we laten onze coaches (cursisten) niet alleen maar zijn bereikbaar voor feedback.

We gaan uit van de principes van teamcoaching. Dat houdt in: een duidelijke, individuele sessie om achter de persoonlijke motieven, drijfveren en overtuigingen te komen. Aan de hand van de individuele sessie en het afnemen van gerichte vragenlijsten onderscheiden we de rol die ieder lid speelt in het geheel. Vanuit zijn eigen rol, vertoont een lid namelijk een bepaald gedrag dat productief of juist contra-productief kan zijn. De diverse correlaties tussen de rollen vormen de basis van de teamcoaching om effectief aanspreken aan te leren.

Vanuit de aldus bepaalde teamrollen onderwijzen we het individu technieken om effectief te zijn in het aanspreken van de ander. Voor elke rol die de ander kan spelen in het team is een benaderingswijze ontwikkeld die erg goed onder de knie is te krijgen. We laten zien wat werkt en wat niet. Tip van de sluier: verankering van het juiste gedragbereiken we door positieve stimuli (belonen!). We leren hoe men op het juiste moment en herhaaldelijk effectief beloont.
Als we in die context die rollen scherpgesteld hebben gesteld, gaan we aan de slag met de groepsdynamiek in een echte teamcoaching. Waar nodig maken we gebruik van acteurs en videomateriaal. Zo zijn diverse reëele situaties en technieken prima te oefenen. Vast onderdeel van de workshop is het terugkijken van de situaties, het geven en ontvangen van feedback op het waargenomen gedrag.

De workshop aanspreken op gedrag is een intensieve cursus. Er is uitzicht op daadwerkelijke verbetering van de veiligheidsprestatie. We kennen geen minimum aantal deelnemers, maar het meest effectief werken we in groepen tussen de 5 en 20 mensen. Dit vanwege de sterke focus op individuele aanpak in relatie tot het team. Twee senior workshopleiders staan voor de groep tijdens drie middagen. Acteur(s) en een cameraman worden ingeschakeld voor het oefenen en het tonen van voorbeelden.
Tussen de workshops door, krijgen de cursisten via andere media (smartphone, print) reminders om de leerstof te verankeren.

We wilden als managementteam HSE onder begeleiding van een aantal deskundigen ontdekken hoe we onze intercedenten smarter konden inzetten. Ze spelen namelijk een sleutelrol om uitzendkrachten veiliger te laten werken. We kozen voor een workshop op een locatie buiten ons hoofdkantoor. Salmay heeft een belangrijk deel van deze workshop vanuit hun communicatie-expertise vorm en inhoud gegeven. Daarbij bleef het niet: samen met dit bureau hebben we ook onze boodschap naar deze belangrijke doelgroep helder gemaakt. Ze hebben die bovendien van de juiste woorden en dus lading voorzien. De veiligheidskundige expert die ook tijdens de workshop aanwezig was, heeft samen met Salmay onze workshop tot een groot succes gemaakt. De basis is nu gelegd om volgend jaar onze intercedenten-teams met gerichte coaching als team beter te laten werken aan de arbeidsveiligheid van onze medewerkers.”

QHSE Manager, Randstad Brussel