toolbox training

toolbox training

Salmay zet vaak een toolbox training in als onderdeel van een breed scala aan interventies om veilig werken te stimuleren. Tijdens de training wordt medewerkers in theorie uitgelegd hoe zij veilig kunnen werken, maar ook praktische voorbeelden om incidenten te voorkomen passeren de revue. Periodieke herhaling van de toolbox training zorgt voor blijvende alertheid voor veiligheid en voorkomt automatismen. Het succes van een dergelijke training staat of valt met een goede voorbereiding en uitvoering. Salmay heeft hier jarenlange ervaring mee en blijft zichzelf uitdagen om de effectiviteit van deze trainingen verder te verbeteren.

Het is een goede gewoonte om de eigen mensen te vragen om een toolboxtraining te geven aan hun collega’s. Toch merken we dat niet iedereen over de juiste talenten of motivatie beschikt om het ook echt te gaan doen. Bovendien worstelt de groep ook wel de tijdelijke nieuwe rol die deze toolboxtrainer annex collega vervult. 
Vandaar dat Salmay vaak wordt gevraagd om de toolbox – wel degelijk samen met degenen die ervan zullen leren – te verzorgen. De content halen we op bij de organisatie zelf; de middelen en de presentatie ervan, verzorgen wij. In het kader van: vreemde ogen dwingen. Zo kan iedereen deelnemen, uiteraard het (hoogste) management zelf. Want het gaat bij een toolbox niet alleen om de inhoud, maar zeker ook om het gesprek dat je met elkaar aangaat.

Een toolbox wordt maar al te vaak als een ‘verplicht nummer’ ervaren. In principe is een leerzaam intermezzo van het werk een goed middel om noodzakelijke kennis over te dragen. Maar het verliest zijn waarde als de deelnemers/doelgroep die niet ziet. De vraag is dan ook: hoe blijven effectief? Wat kunnen we doen om de toolboxen te verbeteren? Welke middelen zetten we in, hoe maken we de les spannend?

Vandaar dat Salmay, in samenwerking met Universiteit Twente, onderzoek doet naar de effectiviteit van de inzet van toolbox trainingen, om het rendement ervan continu te optimaliseren.Toolbox Training

Salmay zet vaak een toolbox training in als onderdeel van een breed scala aan interventies om veilig werken te stimuleren. Tijdens de training wordt medewerkers in theorie uitgelegd hoe zij veilig kunnen werken, maar ook praktische voorbeelden om incidenten te voorkomen passeren de revue. Periodieke herhaling van de toolbox training zorgt voor blijvende alertheid voor veiligheid en voorkomt automatismen. Het succes van een dergelijke training staat of valt met een goede voorbereiding en uitvoering. Salmay heeft hier jarenlange ervaring mee en blijft zichzelf uitdagen om de effectiviteit van deze trainingen verder te verbeteren.

Workshop

Het is een goede gewoonte om de eigen mensen te vragen om een toolboxtraining te geven aan hun collega’s. Toch merken we dat niet iedereen over de juiste talenten of motivatie beschikt om het ook echt te gaan doen. Bovendien worstelt de groep ook wel de tijdelijke nieuwe rol die deze toolboxtrainer annex collega vervult. 
Vandaar dat Salmay vaak wordt gevraagd om de toolbox – wel degelijk samen met degenen die ervan zullen leren – te verzorgen. De content halen we op bij de organisatie zelf; de middelen en de presentatie ervan, verzorgen wij. In het kader van: vreemde ogen dwingen. Zo kan iedereen deelnemen, uiteraard het (hoogste) management zelf. Want het gaat bij een toolbox niet alleen om de inhoud, maar zeker ook om het gesprek dat je met elkaar aangaat.

Een toolbox wordt maar al te vaak als een ‘verplicht nummer’ ervaren. In principe is een leerzaam intermezzo van het werk een goed middel om noodzakelijke kennis over te dragen. Maar het verliest zijn waarde als de deelnemers/doelgroep die niet ziet. De vraag is dan ook: hoe blijven effectief? Wat kunnen we doen om de toolboxen te verbeteren? Welke middelen zetten we in, hoe maken we de les spannend?
Vandaar dat Salmay, in samenwerking met Universiteit Twente, onderzoek doet naar de effectiviteit van de inzet van toolbox trainingen, om het rendement ervan continu te optimaliseren.