Safety visualisatie
in fabrieken

safety visualisatie in fabrieken

waarschuwing bij oversteekplaats in fabriek

Industrieel ontwerpers van consumentenproducten werken vanuit een belangrijk principe. ‘Don’t make me think’. Natuurlijk moet hun product ook aan andere (esthetische!) eisen voldoen, maar gebruikersgemak moet altijd voorop staan. Idealiter gaat dit principe ook op voor arbeidsveiligheid in relatie tot installaties of zones in een fabriek. Zonder iets te hoeven snappen van de werking of het doel, zou de installatie moeten uitstralen: ‘risicovol’; ‘blijf bij deze draaiende delen uit de buurt’. Of: ‘bedien mij zorgvuldig’. De lay-out van fabrieken is lang niet altijd vanuit deze gedachte opgezet, dus daarom worden er kunstgrepen toegepast om de gebruikers te attenderen op mogelijke risico’s.

Salmay ontwikkelt natuurlijke signalering
Een logische ontwikkeling van de communicatie-services die wij bieden aan onze klanten, is het ontwerpen van visuele hulpmiddelen om de herkenbaarheid van risico’s te vergroten. Of de beschikbaarheid van hulpmiddelen. Veel van de bevolking in de productielocaties is ons land, is het Nederlands namelijk niet machtig. Om die buitenlandstaligen eenvoudig te betrekken in veiligheidsbewustzijnprogramma’s, ontwikkelen wij maatwerk oplossingen voor visuele stimuli in fabrieken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Safety corners – de plaatsen waar alles ligt wat van toepassing kan zijn op veiligheid. Denk aan PBM, blusmiddelen, voorschriften, EHBO-middelen en een BHV-overzicht. Ook oversteekplaatsen voor bijvoorbeeld heftrucks zijn gebaat bij extra visuele stimuli.
Wij werken volgens de laatste inzichten op het gebruik van beeldtaal in relatie tot veiligheid, gepaard aan de veiligheidskundige en lokale kennis van onze opdrachtgevers.

Salmay denkt uit, ontwikkelt en geeft vorm. In samenwerking met partners die over de techische expertise (materiaalkeuze!) beschikken om alles wat bedacht is ook in de praktijk te kunnen uitvoeren, komen we altijd tot resultaten die aan de verwachtingen en eisen voldoen.

waarschuwing bij oversteekplaats in fabriek


Fabriek Salmay bij DHL
Fabriek Salmay bij DHL

Salmay koppelt veiligheidskundige kennis aan functioneel ontwerp, grafische vormgeving en (veiligheids)communicatie. We ontwikkelen het de visualisaties voor directe herkenning en blijvende stimulus.  Effectiviteit (‘don’t make me think’) en acceptatie (geen irritatie bij het gebruik) staan hierbij voorop. We zetten daarvoor de laatste stand van de techniek in op het gebied van interactiedesign. We denken intelligent mee over de opzet, de volgorde van handeling en verwerkingssnelheid. Daarbij staan twee zaken centraal:

 1. De signalering moet het doel dienen van de organisatie; de uitstraling ervan volgt altijd de ter plaatse geldende vereisten;
 2. De gebruikers (we kennen de diverse rollen!)  mogen het nooit als een last ervaren om de visualisatie tegen te komen.

Het functioneel ontwerp biedt de beste inzichten van user experience design voor de juiste uitwerking van de visualisatie. De weg naar een effectief functioneel ontwerp ziet er zo uit:

 • Intakegesprek met veiligheidskundige(n)/verkeerskundigenbij de klant;
 • Schetsen functioneel ontwerp

o beoogd doel
o locatiespecifieke kenmerken
o gewenste werking en interactie met gebruikers
o taakrisicoanalyse (TRA)
o bijzondere werkzaamheden

Dan volgt:

 • Presentatie functioneel ontwerp
 • Terugkoppeling tijdens het gesprek en later via e-mail en telefonisch
 • Definitief maken functioneel ontwerp

Als alle basisvoorwaarden zijn ingevuld en goedgekeurd, geven we de gewenste visualisatie vorm. Dat doen we in de (veiligheids-)huisstijl van de organisatie. Uiteraard in een heldere beeldtaal die aan alle conventies van herkenning (denk aan juiste afstand tot het oog), juiste signalering en (genormeerd) kleurgebruik voldoet. Ook hierin betrekken we u als klant nauw bij elke stap die we zetten. Salmay geniet van uw expertise en we laten u ook kennismaken met die van ons.

Salmay werkt samen met gespecialiseerde bedrijven om de middelen te ontwikkelen. Elke situatie vereist een maatwerk-aanpak, waarbij professioneel advies over materialen (in relatie tot de omgeving) en deskundige plaatsing een vereiste is. Zeker als het gaat om veiligheid tijdes de plaatsing – iedere monteur beschikt over minimaal een VCA-certificaat.

Salmay koppelt veiligheidskundige kennis aan functioneel ontwerp, grafische vormgeving en (veiligheids)communicatie. We ontwikkelen het de visualisaties voor directe herkenning en blijvende stimulus.  Effectiviteit (‘don’t make me think’) en acceptatie (geen irritatie bij het gebruik) staan hierbij voorop. We zetten daarvoor de laatste stand van de techniek in op het gebied van interactiedesign. We denken intelligent mee over de opzet, de volgorde van handeling en verwerkingssnelheid. Daarbij staan twee zaken centraal:

 1. De signalering moet het doel dienen van de organisatie; de uitstraling ervan volgt altijd de ter plaatse geldende vereisten;
 2. De gebruikers (we kennen de diverse rollen!)  mogen het nooit als een last ervaren om de visualisatie tegen te komen.

Het functioneel ontwerp biedt de beste inzichten van user experience design voor de juiste uitwerking van de visualisatie. De weg naar een effectief functioneel ontwerp ziet er zo uit:

 • Intakegesprek met veiligheidskundige(n)/verkeerskundigenbij de klant;
 • Schetsen functioneel ontwerp

o beoogd doel
o locatiespecifieke kenmerken
o gewenste werking en interactie met gebruikers
o taakrisicoanalyse (TRA)
o bijzondere werkzaamheden

Dan volgt:

 • Presentatie functioneel ontwerp
 • Terugkoppeling tijdens het gesprek en later via e-mail en telefonisch
 • Definitief maken functioneel ontwerp

Als alle basisvoorwaarden zijn ingevuld en goedgekeurd, geven we de gewenste visualisatie vorm. Dat doen we in de (veiligheids-)huisstijl van de organisatie. Uiteraard in een heldere beeldtaal die aan alle conventies van herkenning (denk aan juiste afstand tot het oog), juiste signalering en (genormeerd) kleurgebruik voldoet. Ook hierin betrekken we u als klant nauw bij elke stap die we zetten. Salmay geniet van uw expertise en we laten u ook kennismaken met die van ons.

Salmay werkt samen met gespecialiseerde bedrijven om de middelen te ontwikkelen. Elke situatie vereist een maatwerk-aanpak, waarbij professioneel advies over materialen (in relatie tot de omgeving) en deskundige plaatsing een vereiste is. Zeker als het gaat om veiligheid tijdes de plaatsing – iedere monteur beschikt over minimaal een VCA-certificaat.