PROJECT-MANAGEMENT VEILIGHEIDS-COMMUNICATIE

Projectmanagement veiligheidscommunicatie

Bij de uitrol van een (veiligheids)communicatieplan komt veel kijken. Veel meer dan bij de uitrol van een ‘normaal’ communicatieplan. Veiligheidscommunicatie kent namelijk specifieke elementen die de gedragsbeïnvloeding dienen. Salmay heeft deze expertise in huis  – en ook de know-how om dit vanuit een project aan te kunnen sturen.

Vandaar dat het projectmanagement een veelgevraagde expertise is. We verzorgen dus, naast het gedrags- en communicatieadvies, ook het volledige projectmanagement veiligheidscommunicatie. Als (co)regisseur bewaken we de hoofdlijnen en sturen op alle details. Denk aan:

  • Opzet en ontwikkeling van een veiligheidscommunicatieplan voor alle stakeholders
  • Inrichten van de communicatiestructuur (het samenspel tussen mensen, interventies, benodigde middelen en externe partners)
  • Implementeren van het plan
  • Organisatie van te verspreiden middelen als posters, safety flashes, toolboxen, etc.
  • Reminders aan personen binnen de organisatie(s) voor het aanleveren van informatie/cijfers.
  • Bijhouden acties communicatiekalender.
  • Organiseren complete veiligheidsdag (Safety Day), van de meest optimale indeling van de zalen tot het regelen van een kantelsimulator. We denken zaken uit en zorgen voor een soepel verloop van de dag.
  • Verzorgen drukwerk diverse communicatiemiddelen en indien gewenst verspreiding binnen de organisatie.
  • Zo snel mogelijk oppakken van alle vragen van alle betrokken partijen

Investering

Salmay is in de meeste gevallen al vanaf het vroegste stadium betrokken bij het stimuleren van het juiste gedrag om veiliger te kunnen werken. Dat maakt ons bijzonder slagvaardig in het projectmanagement: we kunnen (laten) werken volgens onze beproefde programma’s. dat maakt dat het betrekken van Salmay als

Projectmanager aantrekkelijk: we opereren snel en effectief – waardoor we binnen verrassend scherpe budgetten succesvol kunnen zijn.