FAQ items aan het laden...
Life saving rules2023-06-27T10:41:09+02:00

life saving rules

Gouden veiligheidsregels (Life Saving Rules, ook wel: veiligheidsregels, de veilige vijf, Safe Seven, Golden Rules of Safety etc.) zijn een beproefd middel binnen de Nederlandse industrie om arbeidsveiligheid te promoten. Salmay stond aan de basis van veel campagnes om dit middel te introduceren. Niet alleen vanuit een communicatie-oogpunt, want wij voegen gedragsbeïnvloeding en veiligheidskundige uitgangspunten toe.

Belangrijkste voorwaarde is: de inbreng van medewerkers die het werk uitvoeren. Zij lopen het meeste risico, dus kunnen zij de regels het beste beoordelen. Juist omdat we al ruim 20 jaar actief zijn in omgevingen waar gezond weer naar huis gaan niet vanzelfsprekend is, kunnen we de regels van organisaties die ons inschakelen, heel goed benchmarken.

Life Saving Rules

 

Gouden veiligheidsregels (Life Saving Rules, ook wel: veiligheidsregels, de veilige vijf, Safe Seven, Golden Rules of Safety etc.) zijn een beproefd middel binnen de Nederlandse industrie om arbeidsveiligheid te promoten. Salmay stond aan de basis van veel campagnes om dit middel te introduceren. Niet alleen vanuit een communicatie-oogpunt, want wij voegen gedragsbeïnvloeding en veiligheidskundige uitgangspunten toe.

Belangrijkste voorwaarde is: de inbreng van medewerkers die het werk uitvoeren. Zij lopen het meeste risico, dus kunnen zij de regels het beste beoordelen. Juist omdat we al ruim 20 jaar actief zijn in omgevingen waar gezond weer naar huis gaan niet vanzelfsprekend is, kunnen we de regels van organisaties die ons inschakelen, heel goed benchmarken.

Regels moeten er alleen maar zijn om de goede wil te sturen. Anders gezegd: regels dienen te stimuleren, niet te verbieden. Vandaar dat Salmay adviseert om aan de basis van elk proces dat tot ‘Gouden Regels’ leidt, de personen in de eerste lijn van het risico te betrekken.
Hun inbreng verrijken we met onze expertise. Zo ontstaan echte life saving rules, gedragen door de mensen zelf en effectief dankzij de expertise van veiligheidskundigen en gedragskenners.

Concreet
Salmay heeft een plan om middels werkgroepen, iedereen te betrekken bij het opstellen van de regels. Vervolgens toetsen we die met een team van kennisdragers (van de eigen organisatie en Salmay) en stellen we samen met de werkgroepen de definitieve regels vast.

Zoals gezegd, , ontwikkelt Salmay mee vanaf de basis van de Life saving Rules, en bieden we daarnaast praktische middelen om die snel en goed te implementeren in de organisatie. Denk aan:

  • Een handig werkplan om met draagvlak Gouden Regels te ontwikkelen 
  • Een set veiligheidsregels toegespitst op de eigen organisatie
  • De basis voor een eigen veiligheidshuisstijl
  • Campagne van de veiligheidsregels (plan, prikkelend concept, middelenarchitectuur, ondersteuning bij het uitrollen)

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer: 0251-651906 of stuur een e-mail naar:[email protected]

Regels moeten er alleen maar zijn om de goede wil te sturen. Anders gezegd: regels dienen te stimuleren, niet te verbieden. Vandaar dat Salmay adviseert om aan de basis van elk proces dat tot ‘Gouden Regels’ leidt, de personen in de eerste lijn van het risico te betrekken.

Hun inbreng verrijken we met onze expertise. Zo ontstaan echte life saving rules, gedragen door de mensen zelf en effectief dankzij de expertise van veiligheidskundigen en gedragskenners.

Concreet
Salmay heeft een plan om middels werkgroepen, iedereen te betrekken bij het opstellen van de regels. Vervolgens toetsen we die met een team van kennisdragers (van de eigen organisatie en Salmay) en stellen we samen met de werkgroepen de definitieve regels vast.

 

Zoals gezegd, , ontwikkelt Salmay mee vanaf de basis van de Life saving Rules, en bieden we daarnaast praktische middelen om die snel en goed te implementeren in de organisatie. Denk aan:

  • Een handig werkplan om met draagvlak Gouden Regels te ontwikkelen 
  • Een set veiligheidsregels toegespitst op de eigen organisatie
  • De basis voor een eigen veiligheidshuisstijl
  • Campagne van de veiligheidsregels (plan, prikkelend concept, middelenarchitectuur, ondersteuning bij het uitrollen)

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer: 0251-651906 of stuur een e-mail naar:[email protected]

 

 Ga naar de bovenkant