Full service content productie

Full service content productie

Vloggen is natuurlijk een prachtig middel om snel en goed, nieuws over te brengen. Maar voor lang niet alle organisaties zijn vloggers makkelijk inzetbaar. Ten eerste moet iemand een zeker talent hebben om als ‘presentator/presentatrice’ soepel in beeld te komen. Ten tweede moet iemand natuurlijk ook wel de tijd hebben om naast het gewone werk, te kunnen vloggen. En daar kan Salmay heel goed inspringen. Wij hebben vloggers met talent en tijd – die uiteraard nooit zonder goede briefing of opdracht de deur uit gaan. Met de smartphone, of met professionelere apparatuur.

Vloggers van Salmay

 • bekend met communicatie over arbeidsveiligheid
 • weten zich veilig te gedragen in bijzondere (risicovolle) omgeving
 • voorzien van smartphone of hoogwaardiger opname-apparatuur
 • editing ook in eigen huis – snel filmen, snel opleveren
 • altijd flexibel en overal inzetbaar
 • in het bezit van VCA certificaat

Alle (veiligheids)verandering of verbetering binnen organisaties is gebaat bij een consequente stroom van informatievoorziening. Wederzijds – tussen de initiators van de verandering en zij die die ondergaan. Dat is vaak lastig op te tuigen door de organisatie zelf. En zo men dat al doet, dan is de lange adem, het consequent doorzetten van de informatie naar alle doelgroepen, lastig. Voor velen die deze taak hebben, komt het bij de normale taken of werkzaamheden. Wat is er dan fijner dat er een partij is, die terzake kundig, professioneel en praktisch het verzorgen van content voor alle ingezette media op zich neemt.

Ontwikkelen content safety platform

Ontwikkelen van content voor een online safety platform. Daar zou iemand binnen en de eigen organisatie zich verantwoordelijk voor moeten voelen. Om relevante, aantrekkelijke inhoud te maken voor de plek waar alle acties, nieuws en middelen samenkomen? Een Safety communicatie platform dat beschikbaar is op alle media en dragers binnen de organisatie. Om dit up-to-date en snel toegankelijk te houden voor iedereen. Vanuit dit platform kunnen bijvoorbeeld makkelijk incidentmeldingen worden gemaakt, maar ook de nieuwste toolbox of procedurewijzingen te vinden zijn. Natuurlijk is een voorwaarde dat het gebodene aantrekkelijk is en geschikt voor de smaak en informatiebehoefte van alle doelgroepen. Salmay voelt die verantwoordelijkheid en koppelt die aan stevige daadkracht.

Rijke content volledig verzorgd

Wij adviseren in en ontwikkelen van content voor online safety platforms dus! En voor nog veel meer media die ten dienste staan van de arbeidsveiligheid. Dat vergt echter veel kennis van een heel spectrum aan manieren om informatie te tonen. Salmay beschikt over die kennis en de daadkracht om al die heel informatie ter delen. Van korte, scherpe teksten tot infographics. Maar ook fijne 60 seconden video’s vanaf de werkvloer en aantrekkelijke animatiefilmpjes Wij zijn, kortom, journalist, schrijver, camerateam en regisseur. En hoofdredacteur en productieassistent. Alles natuurlijk in harmonieuze samenwerking met de campagneteams van onze opdrachtgevers.

Salmay beschikt over de wielen om overal in Nederland de content te verzorgen. We hebben allemaal een VCA certificaat en lopen, hoe bijzonder de werkomgeving ook is, nooit in zeven sloten tegelijk.

Full service content-productie van Salmay

 • schrijven van intranet-pagina’s (safety platforms)
 • schrijven van nieuwsbrieven
 • houden van interviews (output: artikel, vlog, blog etc)
 • opstellen werkinstructies/toolboxen
 • fotografie op diverse niveaus (van smartphone tot high end camera)
 • bouwen en onderhouden van (Sharepoint) sites/e-learning modules (via CMS)
 • ontwikkelen & bijhouden content van Sharepoint sites
 • maken korte films/vlogs
 • grafische vormgeving nieuwsbrieven
 • ontwikkelen infographics