Gedragsbeïnvloeding is de sleutel tot een ongevalsvrije werkomgeving.

Communicatieplan Arbeidsveiligheid

Waarom een communicatieplan arbeidsveiligheid?

Het communicatieplan arbeidsveiligheid kan gezien worden als de grondwet voor de communicatie. Hierin leggen we de inhoud en marsroute voor alle acties vast. In communicatiejargon: we maken een thematisch plan en een actieplan.

Stuurgroep veiligheid en communicatie

We richten een Stuurgroep veiligheid & communicatie op. Dit is een ´regiekamer´ van waaruit het initiatief voor acties wordt genomen. En van waaruit alle activiteiten met betrekking tot veiligheid en communicatie worden gecoördineerd. Deze stuurgroep bestaat uit vaklieden: projectleiding maintenance management, QHSE, Veiligheidskundige, Communicatie, Salmay. De groep heeft nauwe banden met mensen die hun netwerk op de vloer hebben. Want aan dat ‘klankbord’ toetsen we de acties en interventies.

Ontstaan communicatieplan arbeidsveiligheid

Als eerste brengen we de huidige situatie in kaart door middel van een analyse. Hoe staat het op dit moment met de veiligheid en vooral: wat weten en vinden de mensen op de werkvloer van veilig werken. Vervolgens is het belangrijk de doelgroepen nauwkeurig te beschrijven. Op basis van de uitkomsten van de analyse beschrijven we het gewenste doel en formuleren we de benodigde strategie. Aan de hand hiervan kunnen we de communicatieboodschap en de benodigde communicatie-acties vaststellen. Dit doen we zo helder en eenvoudig mogelijk. We brengen de maatregelen ter bevordering van veiligheid terug tot een paar (korte) basisboodschappen.

Bij het formuleren van de communicatieboodschap houden we dus rekening met de doelstelling. Wat willen we bereiken? We gaan stapsgewijs te werk. We werken aan de kennis en houding van de mensen, en uiteindelijk aan het gedrag. Voor elke stap gelden andere benodigde middelen om in te zetten. Dit brengt ons bij een beschrijving van het plan de campagne (doelen, acties, tijdspaden). Om deze juist in te zetten is de ontwikkeling van een veiligheidshuisstijl onmisbaar, want alle boodschappen moeten herkenbaar zijn. Alle middelen die nodig zijn om de communicatiedoelstelling te behalen worden in detail beschreven, om ze vervolgens te kunnen ontwikkelen.

Medewerkers betrekken

Beknopte weergave van de belangrijkste uitgangspunten voor het betrekken van medewerkers zijn:

  • We werken aan de kennis, de houding en het gedrag ten aanzien van veiligheid. Uiteraard maken we hierbij gebruik van de input van de andere leden van de stuurgroep, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van welke stappen er tot nu toe zijn gezet (de uitkomsten van de analyse).
  • We organiseren feedback voor de medewerkers. Dit is belangrijk en onmisbaar om actieve betrokkenheid te stimuleren.
  • We maken bij voorkeur gebruik van communicatiemiddelen waarbij interactie ontstaat (we mogen ook wat terugverwachten).


Communicatieacties voortgekomen uit het communicatieplan arbeidsveiligheid bij Schiphol

Arbeidsveiligheid, veiligheidscommunicatie en gedragsbeïnvloeding - Salmay maakt het verschil

Over ons

Salmay maakt effectieve communicatiemiddelen voor industrieel Nederland

  • Oude Parklaan 111, 1901 ZZ Castricum
  • 0251 - 651 906
  • @salmaytweets

Informatie?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht