Van Hessen
Interne communicatie

Veiligheidscommunicatie Van Hessen

Binnen Van Hessen werken veel mensen met een verschillende culturele achtergrond samen. Letterlijk spreekt niet iedereen dezelfde taal. De visuele prikkel is daarom hard nodig om toch een eenheid te creëren in de communicatie. Daarom hebben we de striphelden Vince & Hank geïntroduceerd. Zij vroegen de medewerkers op ‘hun eigen manier’ om mee te doen aan een wedstrijd voor de nieuwe slogan. Boven verwachting veel reacties kwamen er binnen.