Schiphol

toolboxen Golden Rules of Safety

  • toolbox Schiphol Salmay
  • handout Schiphol Salmay
  • still film toolbox Salmay
  • still film toolbox Salmay
  • still film toolbox Salmay

Toolboxen Golden Rules of Safety

Op en rond Schiphol wordt al jaren hard gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de luchthaven. Daarvoor zijn bouw- en onderhoudspartners verantwoordelijk. Veilig werken staat op de plaatsen 1-2-3. De partners worden daarop ook geselecteerd; elk bedrijf dat voor en op Schiphol werkt moet aantoonbaar veilig werken. Een sterke veiligheidscultuur op de bouwplaatsen bij Schiphol is het gevolg van intelligent samenwerken tussen veel verschillende opdrachtnemers en Schiphol als opdrachtgever. Salmay ondersteunt het proces om de Golden Rules of Safety te verdiepen in de vorm van toolboxen. Voorwaarde is dat de partners de informatie soepel moeten kunnen verspreiden over de eigen achterban. Dus maken we een mooi pakket met een presentatie, animatiefilms, posters en een hand-out. Vervolgens draagt ieder afzonderlijk zorg voor de verdere verspreiding.