RB
Interne communicatie

Poster Lef om te leren

Salmay opereert sinds 2017 als ‘externe communicatie-afdeling’ van Mead Johnson. Dit bedrijf maakt een flinke groei door, dat noopte tot het bouwen van extra productielijnen. Dit leidde tot de noodzaak van direct communiceren met alle (interne) doelgroepen. We zetten samen met de MJN projectleiding een stevig communicatieplan neer. Naast live-trainingen voor het omgaan met de nieuwe voorzieningen, zetten we een succesvolle nieuwsbrief (op weg naar het nieuwe gebouw) op en ontwikkelden we intelligente infographics voor onder meer kleedprocedures. Bovendien zagen ook hier de ‘Golden Safety & Quality rules’ het levenslicht.
Nog altijd produceren we veel middelen voor het bedrijf dat inmiddels is overgenomen door Reckitt.