Nutricia

Interne communicatie
Nutricia magazijn

Sinds 2011 werkt Salmay voor Nutricia. Onder de inspirerende leiding van de manager interne communicatie produceren we alle belangrijke middelen (zoals een hard copy personeelsblad, borden in de fabriek, reglementen) voor de interne communicatie. Bovendien zijn we vaste sparringspartner over communicatie-uitdagingen. Uiteraard als het gaat om Safety-communciatie. Een vruchtbare samenwerking die gelukkig al vele jaren voor alle partijen een krachtige meerwaarde oplevert.