ISMS

Veiligheidscampagne voetgangers airside Schiphol

Voetgangersveiligheid aan airside

ISMS-partners werken samen aan steeds verbeteren van de veiligheid aan airside. Verkeerssituatie is complex vanwege drukte, tijdsdruk, vreemde & zware voertuigen enz. Doel van ISMS is verkeersveiligheid van voetgangers aan airside verbeteren. Er moet bewustzijn komen dat men zich continu in een zware industriële omgeving bevindt, waar continue aandacht vereist is (opletten).

Ook gelden aan airside andere verkeersregels; voetgangers hebben nooit voorrang.

Zowel in print als in video maken we gebruik van avatars die de verschillende thema’s letterlijk een gezicht geven. Dit maakt het persoonlijk een heeft meer impact. Ene bijkomend voordeel is dat we in de toekomst ook deze avatars kunnen inzetten voor video’s door hen in verschillende talen de boodschap te laten vertellen.

De middelen die we inzetten voor deze campagne zijn: abri’s, posters in verschillende A-fomaten, billboards, animaties, digitale posters en per thema een aparte gadget.