Ballast Nedam

Veiligheidscampagne Take Care

Take Care kwartaalthema’s

Ballast Nedam is gestart met de kwartaalthema’s, een tiental ontwerpen met betrekking op veilingwerken in de bouw, die binnen het Take Care programma vallen. De start was op 29 maart jl. de Bewust-Veilig dag. Hiervoor hebben we een viertal Sprint-borden ontwikkeld, een introductiesheet en een introductiefilmpje. ┬áDe verdere uitwerking van deze tien thema’s volgen later dit jaar en zullen zeker opgenomen worden in deze portfolio.