Akzo Nobel
veiligheidscommunicatie

Salmay medewerker geeft veiligheidsinstructies

Salmay heeft in zeer nauwe samenwerking met de klant een veiligheidscommunicatieplan opgesteld en een veiligheidshuisstijl ontwikkeld.