In Amsterdam is een productiesite waar een bijzonder, hoogwaardig chemisch product wordt gemaakt. Op deze locatie is een mix te vinden van veel verschillende activiteiten die weliswaar hetzelfde doel dienen, maar door mensen met een verschillende achtergrond wordt uitgevoerd. Van middelbaar tot hoger opgeleid; ook de nationaliteiten verschillen. Veilig werken betekent voor de ene doelgroep beduidend meer inspanning dan voor de andere. Toch is het ook hier de gehele keten die bepaalt hoe veilig het is voor de ‘laatste man/vrouw’ die de risico’s in de ogen kijkt en elke dag weer moet beheersen. Vandaar dat een safety awareness campagne, waarvoor Salmay na een pitch werd geselecteerd, met een concept iedereen aan elkaar moest verbinden. Een belangrijke voorwaarde was dat de eigen Life Saving Rules, die in Amerika waren ontwikkeld, gerespecteerd zouden worden. Salmay deed verkennend onderzoek onder de verschillende doelgroepen en bedacht vervolgens een concept waarin iedereen, van proces operator tot researcher tot receptionist en HR professional, zich in kon herkennen. Bovendien organiseerden we een tweedaagse campagne-fotosessie waarin iedereen in de brandweerkazerne op de foto werd gezet. Met het eigen team, en een bijzonder extra teamlid. De safety awareness begon dus al voordat de daadwerkelijke campagne van start was gegaan. Na deze eerste boost, werkten we thematisch verder aan het veiligheidsbewustzijn, op basis van de risico’s die basis de Life Saving Rules vormden. We hebben veel draagvlak ervaren en goede contacten met de zeer professionele HSE-afdeling.

Salmay activiteiten

  • creatief concept voor de campagne en andere opvolgende acties
  • ontwikkelen safety huisstijl/beeldtaal voor uitingen over arbeidsveiligheid
  • opzet middelenplan
  • actieve ondersteuning voor HSE medewerkers bij uitrol van de campagne
  • bewaking voortgang van alle acties
  • ontwikkeling en co-productie van alle middelen