OPTIMALISATIE VAN TOOLBOXTRAINING

De meest gestelde vraag van onze klanten is: zijn onze middelen en interventies effectief? We zetten middelen in, waarvan we menen dat die iets toevoegen, kennis verbreden. Maar dat zegt ons gevoel. Hoe zit dat nu echt? Salmay koppelt die vraag graag aan wetenschappers met wie we samenwerken.

Zo werken onderzoekers van de Universiteit van Twente aan de optimalisatie van een toolboxtraining. Salmay ondersteunt hem door bij organisaties uit onze klantenkring, de mogelijkheid te bieden om data te verzamelen.

Hoe effectief zijn toolboxtrainingen?
Toolboxtrainingen zijn een veelgebruikt instrument binnen organisaties om medewerkers op de hoogte te brengen en houden van veiligheidsissues en -procedures. Een gemiddelde toolboxtraining wordt gekenmerkt door een praatje van een leidinggevende, die daarin uitleg geeft over de gevaren of de te volgen procedures.

Maar hoe effectief is een toolboxtraining nu echt?

Twee factoren waarvan wij verwachten dat ze van invloed zijn op de effectiviteit van de training zijn de attitude (houding) van de medewerker ten aanzien van de toolboxtraining en de presentatie van de toolbox. Wij zouden graag de effecten van verschillende toolbox varianten verkennen. In plaats van dit enkel op de traditionele manier te meten (d.w.z door middel van vragenlijsten) zouden wij in dit onderzoek het gedrag van participanten monitoren met behulp van zogeheten ‘sociometric badges’.

Sociometric badges zijn apparaten ter grootte van een simpele smartphone en zijn in staat om een heel scala aan variabelen te meten: o.a. volume, intonatie en intensiteit van de stem (er worden geen geluiden opgeslagen), maar ook houding (postuur). Door een combinatie van deze variabelen is de groepsdynamiek tijdens de toolbox training achteraf in kaart te brengen: wie was er aan het woord, wie lette er op, wie gaf feedback. Door deze informatie te combineren met vragenlijsten die vooraf en achteraf worden afgenomen zijn verschillende analyses mogelijk:

1. Verandering in zelfgerapporteerde kennis en attitude (enkel op basis van vragenlijsten)
2. Verschillen en overeenkomsten tussen zelfgerapporteerde waarden en uitkomsten van de sociometric badges (b.v. hoeveel denkt de participant zelf op te letten tijdens de toolbox training)
3. De invloed van verschillende presentatiestijlen op de (verandering van) houding van participanten

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Fred Aarsen via 0251-651906.

optimalisatie van toolboxtraining

optimalisatie van toolbox-training

De meest gestelde vraag van onze klanten is: zijn onze middelen en interventies effectief? We zetten middelen in, waarvan we menen dat die iets toevoegen, kennis verbreden. Maar dat zegt ons gevoel. Hoe zit dat nu echt? Salmay koppelt die vraag graag aan wetenschappers met wie we samenwerken.

Zo werken onderzoekers van de Universiteit van Twente aan de optimalisatie van een toolboxtraining. Salmay ondersteunt hem door bij organisaties uit onze klantenkring, de mogelijkheid te bieden om data te verzamelen.

Hoe effectief zijn toolboxtrainingen?
Toolboxtrainingen zijn een veelgebruikt instrument binnen organisaties om medewerkers op de hoogte te brengen en houden van veiligheidsissues en -procedures. Een gemiddelde toolboxtraining wordt gekenmerkt door een praatje van een leidinggevende, die daarin uitleg geeft over de gevaren of de te volgen procedures. 

Maar hoe effectief is een toolboxtraining nu echt?

Werkbespreking


header-toolbox

De meest gestelde vraag van onze klanten is: zijn onze middelen en interventies effectief? We zetten middelen in, waarvan we menen dat die iets toevoegen, kennis verbreden. Maar dat zegt ons gevoel. Hoe zit dat nu echt? Salmay koppelt die vraag graag aan wetenschappers met wie we samenwerken.

Zo werken onderzoekers van de Universiteit van Twente aan de optimalisatie van een toolboxtraining. Salmay ondersteunt hem door bij organisaties uit onze klantenkring, de mogelijkheid te bieden om data te verzamelen.

Werkbespreking

 

Hoe effectief zijn toolboxtrainingen?
Toolboxtrainingen zijn een veelgebruikt instrument binnen organisaties om medewerkers op de hoogte te brengen en houden van veiligheidsissues en -procedures. Een gemiddelde toolboxtraining wordt gekenmerkt door een praatje van een leidinggevende, die daarin uitleg geeft over de gevaren of de te volgen procedures. 

Maar hoe effectief is een toolboxtraining nu echt?

Twee factoren waarvan wij verwachten dat ze van invloed zijn op de effectiviteit van de training zijn de attitude (houding) van de medewerker ten aanzien van de toolboxtraining en de presentatie van de toolbox. Wij zouden graag de effecten van verschillende toolbox varianten verkennen. In plaats van dit enkel op de traditionele manier te meten (d.w.z door middel van vragenlijsten) zouden wij in dit onderzoek het gedrag van participanten monitoren met behulp van zogeheten ‘sociometric badges’.

header-toolbox

 

Sociometric badges zijn apparaten ter grootte van een simpele smartphone en zijn in staat om een heel scala aan variabelen te meten: o.a. volume, intonatie en intensiteit van de stem (er worden geen geluiden opgeslagen), maar ook houding (postuur). Door een combinatie van deze variabelen is de groepsdynamiek tijdens de toolbox training achteraf in kaart te brengen: wie was er aan het woord, wie lette er op, wie gaf feedback. Door deze informatie te combineren met vragenlijsten die vooraf en achteraf worden afgenomen zijn verschillende analyses mogelijk:

1. Verandering in zelfgerapporteerde kennis en attitude (enkel op basis van vragenlijsten)
2. Verschillen en overeenkomsten tussen zelfgerapporteerde waarden en uitkomsten van de sociometric badges (b.v. hoeveel denkt de participant zelf op te letten tijdens de toolbox training)
3. De invloed van verschillende presentatiestijlen op de (verandering van) houding van participanten

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Fred Aarsen via 0251-651906.