Hoe effectief zijn communicatietools?

arbeidsveiligheid & communicatie

Hoe effectief zijn communicatie-tools?

arbeids-veiligheid & communicatie

Hoe effectief zijn communicatietools?

arbeidsveiligheid & communicatie

Uit de literatuur blijkt dat ‘communicatie’ in brede zin de arbeidsveiligheid kan vergroten. Het blijkt immers dat na jaren van verbeteringen van proces en systemen, het menselijk gedrag de beperkende factor is.

In opdracht van Salmay en AkzoNobel heeft Elyse Rentier, student Communicatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoek gedaan in de Chloorfabriek van AkzoNobel te Rotterdam.

AkzoNobel-veiligheidscommunicatie
spandoek life saving rules van AkzoNobelposter Akzo Nobel

Uit de literatuur blijkt dat ‘communicatie’ in brede zin de arbeidsveiligheid kan vergroten. Het blijkt immers dat na jaren van verbeteringen van proces en systemen, het menselijk gedrag de beperkende factor is.

In opdracht van Salmay en AkzoNobel heeft Elyse Rentier, student Communicatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoek gedaan in de Chloorfabriek van AkzoNobel te Rotterdam.

AkzoNobel-veiligheidscommunicatie
spandoek life saving rules van AkzoNobel


poster Akzo Nobel

Het onderzoek

Doel van  het onderzoek: bepalen in welke mate zijn de huidige communicatietools met betrekking tot de veiligheid van medewerkers bij AkzoNobel IC Rotterdam effectief zijn.

  • Wat is de kwaliteit van de huidige communicatietools?
  • In welke mate is er sprake van contextfactoren die de effectiviteit van de huidige communicatietools beïnvloeden?

In chronologische volgorde verloopt het onderzoek als volgt:

  1. Contentanalyse van de huidige communicatietools. Inventarisatie die dient als input voor de interview- en enquêtevragen over de kwaliteit van de communicatietools.
  2. Enquête als input voor de interviews. Voornamelijk gefocust op de kwaliteit van communicatie: de wijze waarop, kanaalkeuze etc. Hierin kunnen eventuele contextfactoren die te maken hebben met (de instructie door en communicatie met) het management kunnen geïdentificeerd worden. Omdat de enquêtes dienen als input zullen er zowel gesloten als open vragen (zoals ‘anders, namelijk …’) gesteld worden.
  3. Semigestructureerde interviews. Voornamelijk gefocust op de context van de communicatietools en de diepere, achterliggende oorzaken voor de effectiviteit ervan.

Er werden zo’n 35 interviews à 30-45 minuten worden afgenomen: 15 personen uit het MEB (8 operators, 3 wachtchefs en 4 TD), 15 uit E&U (8 operators, 3 wachtchefs en 4 TD), 2-3 uit DME en 2-3 uit MAE. De interviews zullen semigestructureerd zijn en bestaan uit zowel gesloten als open vragen. De gesprekken zullen worden opgenomen zodat deze later getranscribeerd en geanalyseerd kunnen worden.

Om de representativiteit van het onderzoek te waarborgen waren de respondenten/participanten uit de verschillende fabrieken afkomstig en werden zowel operators/TD-mensen als wachtchefs opgenomen in het onderzoek. In de analyse van de data keken we ook naar de verschillen tussen deze groepen, maar dit was uitdrukkelijk niet de focus van het onderzoek. De voornaamste reden is de betrouwbaarheid – om daar met zo’n kleine steekproef betrouwbare verschillen uit te halen.

Het veiligheid- en communicatieprogramma van AkzoNobel

Eind 2011 heeft AkzoNobel IC Rotterdam een stuurgroep ‘veiligheid & communicatie gevomeerd. De belangrijkste taak van deze stuurgroep was om, met een gericht veiligheidscommunicatieplan, het gedrag van alle medewerkers op de site in Rotterdam positief te beïnvloeden. Het programma leidde tot een grotere bewustwording.
Het onderzoek van Elyse Rentier van De Rabouduniversiteit bracht in kaart hoe effectief tools als HSE Alerts, Safety Flashes, Toolboxen, Safety Awards, HSE Away Days, Safety Days, Life Saving Rules & Golden Principle zijn.

cover veiligheidsvoorschriften AkzoNobel

1. Communicatietools hebben bijgedragen aan het verhogen van veiligheidsbewustzijn onder medewerkers > niet te zeggen. Er is namelijk geen vergelijking mogelijk tussen de situatie voor de inzet van de tools en erna.

2. Communicatietools hebben positieve uitwerking ophet veiligheidsbewustzijn

· Stuurgroep communicatie & arbeidsveiligheid is al een heel eind in goede richting

· Bezig zijn met veiligheid gezien als positief en bevorderlijk voor veiligheid

· Effectiviteit volgens medewerkers: herinneren aan belang van veilig werken en wakker schudden > iedere tool draagt daaraan bij

 

Doel van  het onderzoek: bepalen in welke mate zijn de huidige communicatietools met betrekking tot de veiligheid van medewerkers bij AkzoNobel IC Rotterdam effectief zijn.

  • Wat is de kwaliteit van de huidige communicatietools?
  • In welke mate is er sprake van contextfactoren die de effectiviteit van de huidige communicatietools beïnvloeden?

In chronologische volgorde verloopt het onderzoek als volgt:

  1. Contentanalyse van de huidige communicatietools. Inventarisatie die dient als input voor de interview- en enquêtevragen over de kwaliteit van de communicatietools.
  2. Enquête als input voor de interviews. Voornamelijk gefocust op de kwaliteit van communicatie: de wijze waarop, kanaalkeuze etc. Hierin kunnen eventuele contextfactoren die te maken hebben met (de instructie door en communicatie met) het management kunnen geïdentificeerd worden. Omdat de enquêtes dienen als input zullen er zowel gesloten als open vragen (zoals ‘anders, namelijk …’) gesteld worden.
  3. Semigestructureerde interviews. Voornamelijk gefocust op de context van de communicatietools en de diepere, achterliggende oorzaken voor de effectiviteit ervan.

Er werden zo’n 35 interviews à 30-45 minuten worden afgenomen: 15 personen uit het MEB (8 operators, 3 wachtchefs en 4 TD), 15 uit E&U (8 operators, 3 wachtchefs en 4 TD), 2-3 uit DME en 2-3 uit MAE. De interviews zullen semigestructureerd zijn en bestaan uit zowel gesloten als open vragen. De gesprekken zullen worden opgenomen zodat deze later getranscribeerd en geanalyseerd kunnen worden.

Om de representativiteit van het onderzoek te waarborgen waren de respondenten/participanten uit de verschillende fabrieken afkomstig en werden zowel operators/TD-mensen als wachtchefs opgenomen in het onderzoek. In de analyse van de data keken we ook naar de verschillen tussen deze groepen, maar dit was uitdrukkelijk niet de focus van het onderzoek. De voornaamste reden is de betrouwbaarheid – om daar met zo’n kleine steekproef betrouwbare verschillen uit te halen.

Het veiligheid- en communicatieprogramma van AkzoNobel

Eind 2011 heeft AkzoNobel IC Rotterdam een stuurgroep ‘veiligheid & communicatie gevomeerd. De belangrijkste taak van deze stuurgroep was om, met een gericht veiligheidscommunicatieplan, het gedrag van alle medewerkers op de site in Rotterdam positief te beïnvloeden. Het programma leidde tot een grotere bewustwording.
Het onderzoek van Elyse Rentier van De Rabouduniversiteit bracht in kaart hoe effectief tools als HSE Alerts, Safety Flashes, Toolboxen, Safety Awards, HSE Away Days, Safety Days, Life Saving Rules & Golden Principle zijn.

Conclusies van het effectiviteitsonderzoek

1. Communicatietools hebben bijgedragen aan het verhogen van veiligheidsbewustzijn onder medewerkers > niet te zeggen. Er is namelijk geen vergelijking mogelijk tussen de situatie voor de inzet van de tools en erna.

2. Communicatietools hebben positieve uitwerking op het veiligheidsbewustzijn

· Stuurgroep communicatie & arbeidsveiligheid is al een heel eind in goede richting

· Bezig zijn met veiligheid gezien als positief en bevorderlijk voor veiligheid

· Effectiviteit volgens medewerkers: herinneren aan belang van veilig werken en wakker schudden > iedere tool draagt daaraan bij