communicatie & veilig gedrag

communicatie &
veilig gedrag

De afstudeeropdracht van Laura Lümker aan de Universiteit Twente, was een onderzoek voor Salmay onderzoek: ‘ Impact of communication on safety behavior of employees’. In dit onderzoek ging zijn na welke aspecten van communicatie van invloed zijn op veiligheidsgedrag (veiligheidsparticipatie en/of veiligheidsnaleving).

Insteek onderzoek

Communicatie is hierbij onderverdeeld in de volgende zes aspecten: communicatieklimaat, organisatorische integratie en perspectief, persoonlijke feedback, mediakwaliteit, horizontale- en veiligheidscommunicatie en de relatie met leidinggevenden. Naast de veiligheidshouding van de werknemer is onderzocht welk(e) aspect(en) van de communicatie een positieve invloed hebben op veiligheidsgedrag en daarmee op de prestatie van de werknemer.

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat communicatie een positieve invloed kan hebben op veiligheidsgedrag en daarmee op de veiligheidsprestaties van medewerkers. De onderzoeksresultaten laten zien dat organisatorische integratie en perspectief een significante voorspeller zijn van veiligheidsparticipatie. Dat media kwaliteit een significante voorspeller is voor veiligheidsnaleving en dat horizontale veiligheidsinformatie zowel veiligheidsparticipatie als –naleving beïnvloedt. Ook hadden de communicatie aspecten een positieve invloed op de veiligheidshouding items die ook deels veiligheidsgedrag beïnvloeden.

Verder werd duidelijk dat ongelukken vooral werden veroorzaakt door valincidenten of beknellingen, vaak met handletsel tot gevolg. De respondenten gaven aan dat vooral de media kwaliteit en de relatie met leidinggevenden worden gezien als belangrijke aspecten van veiligheidscommunicatie.

Belangrijke ‘bijvangst’

Tijdens het onderzoek was er sprak van onrust binnen de groep mensen die we hadden uitgenodigd om mee te werken. Wat bleek: een sluimerend conflict over de beloning had de kop opgestoken. Voordat Laura met hen kon praten, wilden de meesten eerst even ‘stoom afblazen’. Omdat velen dit deden, kwam er tijdens het proces een vraag bij het onderzoek. Namelijk deze: “In hoeverre speelt (tevredenheid over) uw salaris een rol om veilig aan het werk te gaan?” Een onverwacht groot aantal gaf aan, dat beide fenomenen wat hen betreft aan elkaar waren verbonden. Tevredenheid en rust over de arbeidsvoorwaarden zouden dus een rol kunnen spelen in veilig gedrag. Dit is een mooie aanleiding om ook hier dieper op in te gaan en dit verder te onderzoeken. Het zou kunnen zijn dat ‘veiligheid’ dus niet per se een drijfveer is om als individu niet gewond te raken, maar als een handeling die bij het werkt hoort en men dus ‘voor de baas’ doet.