behaviour based safety

behaviour based safety

behaviour based safety

Behaviour Based Safety programma onder de loep

In opdracht van Salmay en AkzoNobel heeft Jennifer Bendsneijder, student aan de Universiteit Twente, een onderzoek uitgevoerd naar de ervaring, waardering en implementatie van een Behaviour Based Safety veiligheidsprogramma.

Hoe vergroot je het bewustzijn over veilig werken?

Om ongelukken te voorkomen wordt gelet op bewust gedrag en het naleven van veiligheidsregels. Ongelukken worden namelijk meestal veroorzaakt door onveilige handelingen die onbewust plaatsvinden en door schending van veiligheidsregels. Het bewustzijn van medewerkers ten aanzien van veilig werken stimuleren organisaties met behulp van aandacht voor het Veiligheidsklimaat, de veiligheidscultuur en het gebruik van een safety management systeem. Safety management systemen leggen de focus voornamelijk op het beïnvloeden van gedrag zoals het Behaviour Based Safety programma.

Wat is een Behaviour Based Safety programma?

BBS is een programma waarbij opgeleide medewerkers (observatoren) aan de hand van een checklist observaties uitvoeren bij collega’s (geobserveerde personen) met betrekking tot veilig gedrag. Na het uitvoeren van een observatie geeft de observator feedback over het vertoonde gedrag gedurende het observeren. BBS let op lichaamspositie, de inzet van het lichaam, gereedschap, uitrusting, voorzorgsmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en de omgeving van de collega.

Het veiligheidsprogramma

In januari 2018 ging bij een grote organisatie een Behaviour Based Safety (BBS) programma van start. Dit veiligheidsprogramma is bedoeld om medewerkers bewuster te maken en te stimuleren om veiliger gedrag te gaan vertonen tijdens het werken in de fabriek. Het uiteindelijke doel is het voorkomen van ongelukken.

Onderzoek naar BBS

In dit onderzoek is gekeken naar de verwachtingen van het programma, de ervaringen met BBS en de attitude van medewerkers tegenover het veiligheidsprogramma. Ook is onderzoek gedaan naar het gedrag wat medewerkers vertonen tijdens het uitvoeren of het ondergaan van een dergelijke observatie en feedbacksessie. De volgende hoofdvraag werd hierbij geformuleerd:

“Hoe ervaren en waarderen medewerkers en contractors de implementatie en de uitvoering van het Behaviour Based Safety programma?”

Conclusies BBS onderzoek

Geconcludeerd wordt dat medewerkers een positieve perceptie en attitude hebben tegenover BBS. Dit heeft een positieve invloed op veiligheidsgedrag (Richter & Koch, 2004) (Ajzen, 1991). Meer aandacht moet wel besteed worden aan contractors op het gebied van kennis en taal.

De aanbevelingen die gedaan zijn hebben betrekking op enthousiasme van het management, het implementeren van e-learning trainingen en het bevorderen van communicatie met contractors door het gebruik van communicatie-kaarten.

Vleesverwerking Salmay


Groep medewerkers chemische industrie