Soms is kwetsbaarheid lastig uit te leggen. Onze doelgroep bestaat namelijk niet zelden uit geharde mensen. Die stellen dan ook hoge eisen aan zichzelf en hun omgeving. Vragen om voorzichtigheid is als een voetballer te vragen om naast te schieten. Dat doe je niet. Toch is het wat we wel willen. Gehardheid is prima, maar zelfs het hardste menselijke bot breekt bij een val van hoogte. Rekening (laten) houden met kwetsbaarheid is ons vak en dus ‘moeten we er iets mee’. We proberen binnen te komen en de foto van deze jongen is een van de tools die we inzetten. We zeggen: “Dit kind ben jij (onze doelgroep bestaat voor minimaal 95% uit mannen) of jouw collega. Jouw veiligheid hangt af van de mate waarin jijzelf en anderen daarmee rekening willen houden.”
Deze jongen sturen we niet zomaar het drukke verkeer in. We zorgen dat hij de regels kent en weet hoe hij anderen rekening met hem moeten houden. We geven om zijn veiligheid, maar bovenal geven we hem het vertrouwen om daar in de eerste plaats zelf aan te denken.