Hier is het niet anders dan op alle plekken in Nederland waar echt iets wordt gemaakt. Voor deze opdrachtgever zijn de veiligheid en gezondheid van iedereen die bij en voor hen werkt, het belangrijkst. Arbeidsveiligheid heeft de volle aandacht, maar was een aantal jaren gelden nog geen onderwerp voor een effectieve internal branding. Deze producent van een bijzondere vloerbedekking, onder meer succesvol op de consumentenmarkt, weet van dus veiligheid en van branding. Voor ondersteuning bij het samenbrengen van deze twee fenomenen, schakelde men Salmay in. De oprechte zorg van de leiding voor de veiligheid, koppelen we aan een effectief systeem om de feedback van de werkvloer te krijgen. We introduceren Floor en een scala van middelen die de houding ten opzichte van veilig werken, positief zal beïnvloeden. Naast de campagne is een waaier van acties opgezet (ook in samenwerking met andere partners) om effectief te werken aan verbetering van het gedrag van de medewerkers. Iedereen voor veiligheid dus. Die van alle collega’s, maar met een gericht oog op degenen die de meeste risico’s op het werk ondervinden. Voor Salmay is een actieve rol weggelegd in de stuurgroep Veiligheid en communicatie, maar ook voor het ontwikkelen van content en het verzorgen van effectieve communicatiemiddelen.

Salmay activiteiten

  • creatief concept voor de awareness campagne
  • opstellen integraal veiligheidscommunicatie-plan
  • ontwikkelen safety huisstijl/beeldtaal voor uitingen over arbeidsveiligheid
  • bedenken en illustreren van een ‘character’ ter ondersteuning van de campagne
  • opzet middelenarchitectuur
  • instellen communicatie-infrastructuur
  • actieve bijdrage aan stuurgroep veiligheid en communicatie
  • bewaking voortgang van alle acties
  • ontwikkeling en productie van alle middelen
  • bedenken van inspirerende en effectieve werkvormen