Gedragsbeïnvloeding is de sleutel tot een ongevalsvrije werkomgeving.

Veiligheidsmanagement

mensen in overleg voor een wand met sticky notes

Veiligheidsmanagement

Veiligheidsmanagement en het daaruit voortvloeiende veiligheidsmanagementsysteem, is het geheel aan beleidsmaatregelen, waarmee aan eisen/wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (o.a. veiligheid en gezondheid), milieu en de kwaliteit van producten of diensten wordt voldaan. Het is een weerspiegeling van de zorg die de werkgever en de wetgever hebben voor het welzijn van mensen in de lijn van het risico.

Organisaties brengen, gericht op preventie, proactief risico’s en beheersmaatregelen rondom kritische processen of projecten in kaart. Aan de hand hiervan kunnen zij het eigen veiligheidsbeleid vormgeven en bijstellen waar nodig. Aan de beheersmatige kant draait het om het zo snel mogelijk melden, analyseren en oplossen van ongevallen, incidenten, klachten en andere afwijkingen. Mochten die zich toch voordoen.

De preventieve en beheersmatige maatregelen zorgen ervoor dat risicovolle situaties niet ontstaan, dan wel dat de gevolgen ervan beperkt blijven.

Wetgeving veilige werkplek

Steeds meer organisaties gaan vanuit die oprechte zorg voor iedereen die voor en bij hen werkt, over tot het voeren van een structureel veiligheidsbeleid. Ook wel: Kwaliteits-, Arbo- en/of Milieu (KAM)beleid genaamd. Deels ingegeven door de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet). Deze beoogt de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk te bevorderen. Immers: hoe minder werkgerelateerde ongevallen, hoe beter.

QHSE of KAM?

Een andere term die we in dit kader, naast KAM, veel horen is QHSE. Dit staat voor Quality, Health, Safety and Environment, oftewel: kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Een QHSE manager is doorgaans verantwoordelijk voor het Veiligheidsbeleid binnen een organisatie. Andere namen voor de QHSE manager zijn: QHSE officer, QHSE-adviseur, QA/QC manager, KAM-coördinator of KAM-manager.

Organisatie-verantwoordelijkheid

Als werkgever geeft u niet alleen om uw medewerkers, u bent zelfs verantwoordelijk voor een veilig en gezond werkklimaat. Oftewel voor: risico’s van de werkzaamheden in kaart brengen, maatregelen opstellen en implementeren en toezicht houden op het naleven van deze maatregelen. Daarnaast moet de werkgever het beleid dat gevoerd wordt evalueren. En geeft hij voorlichting en instructies over de risico’s van het hierop gebaseerde preventiebeleid. Daar mag niet alleen een medewerker ‘de baas’ op aanspreken; in het geval van ernstig nalatig handelen, is een gang naar de rechter zelfs denkbaar.

Bureaus voor veiligheidsmanagement

Enerzijds krijgt u van de overheid allerlei verantwoordelijkheden en plichten ten aanzien van Arbo, Kwaliteit en Milieuzorg. Maar anderzijds krijgt u geen specifieke regels. Dit kan logischerwijs vragen oproepen. Veel bedrijven in de industrie schakelen daarom hulp in van bureaus die gespecialiseerd zijn in het goed managen van veiligheid op de werkplek. Samen met hen werkt u dan aan uw veiligheidsmanagement, door beleid hiervoor (verder) vorm te geven en eventuele problemen op te lossen.

Salmay voor een gedegen implementatie

Het Veiligheidsbeleid samen met u bepalen en opstellen is niet het specialisme van Salmay. Onze kracht ligt op het vlak van de veiligheidscommunicatie en gedragsbeïnvloeding. Juist die laatste stap om het zorgvuldig geformuleerde beleid ook daadwerkelijk te laten leven onder uw medewerkers, is essentieel voor het succes ervan.

Salmay heeft meer dan 25 jaar ervaring in de Veiligheidscommunicatie. Vele grote (industriële) organisaties hebben wij al geholpen met het bepalen van de juiste toon, middelen en aanpak hierbij. Met een onderbouwd plan van aanpak en een gedegen implementatieplan zorgen wij er niet alleen voor dat u voldoet aan de regelgeving, maar helpen wij u ook verhoging van de productiviteit, minder ziekteverzuim en het voorkomen van (imago)schade.

Door onze klantprojecten in ons portfolio te lezen, krijgt u een goed beeld van wat wij ook voor u kunnen betekenen. Voor vragen of een vrijblijvende kennismaking kunt u natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.


Arbeidsveiligheid, veiligheidscommunicatie en gedragsbeïnvloeding - Salmay maakt het verschil

Over ons

Salmay maakt effectieve communicatiemiddelen voor industrieel Nederland

  • Oude Parklaan 111, 1901 ZZ Castricum
  • 0251 - 651 906
  • @salmaytweets

Informatie?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht