Gedragsbeïnvloeding is de sleutel tot een ongevalsvrije werkomgeving.

Totale veiligheid

mensen in overleg voor een wand met sticky notes

Compleet veilig werken

Veilig werken, is veilig leven.

Na meer dan 25 jaar ervaring op werkplekken met het grootste risico, heeft Salmay een aanpak ontwikkelt die werkt. Een aanpak die zich kenmerkt door interventies over het gehele spectrum van het werk en de beleving van de doelgroepen die zich dichtst in de lijn van het risico bevinden.

Wederzijdse feedback
We pretenderen geen ei van Columbus of quick fix. We organiseren de uitdaging om er, met elkaar, volledig voor te gaan. Daarin trekken we over een breed front op, te beginnen met de leiding. Menen zijn wat ze zeggen? Zeker, dus gaan we dat overbrengen. We brengen hun oprechte zorg over, voor de veiligheid en het welzijn van iedereen die bij en voor hun werkt. Dat ze niet bang zijn om feedback te ontvangen – want daarnaar gaan we op zoek. Met gestructureerde projectmanagers die zowel het overzicht bewaren als oog hebben voor detail, gaan we echt bij de ‘laatste man’ langs. De laatste man die dagelijks oog-in-oog staat met de risico’s van het werk.
We vragen een-op-een aan iedereen wat men voelt bij veilig werken. waarom men het (niet) doet. Wat er goed gaat, maar vooral wat er beter kan. En niet eenmaal, maar heel vaak en blijvend.

Voortdurende feedbackloop
Wie Salmay inhuurt zegt A tegen veiligheid en gaat door tot Z en weer terug. Want echte, blijvende verandering is geen project, maar een proces van jaren.  In die tijd bouwen we een structuur waarin iedereen wordt gezien, gehoord en betrokken. Zo zien we in de eerste plaats incidenten teruglopen en later, door gericht preventieve acties, echte verbetering ontstaan. Proactief risico’s voorkomen en beheersmaatregelen rondom kritische processen of projecten komen in kaart. Aan de hand hiervan geven we gezamenlijk een gedragen veiligheidsbeleid vorm. En we stellen het samen bij waar nodig. Aan de beheersmatige kant draait het om het zo snel mogelijk melden, analyseren en oplossen van ongevallen, incidenten, klachten en andere afwijkingen. Mochten die zich toch voordoen.

Wetgeving veilige werkplek

Steeds meer organisaties gaan vanuit die oprechte zorg voor iedereen die voor en bij hen werkt, over tot het voeren van een structureel veiligheidsbeleid. Ook wel: Kwaliteits-, Arbo- en/of Milieu (KAM)beleid genaamd. Deels ingegeven door de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet). Deze beoogt de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk te bevorderen. Immers: hoe minder werkgerelateerde ongevallen, hoe beter.

Salmay voor een gedegen implementatie

Het Veiligheidsbeleid samen met u bepalen en opstellen is niet het specialisme van Salmay. Onze kracht ligt op het vlak van de veiligheidscommunicatie en gedragsbeïnvloeding. Juist die laatste stap om het zorgvuldig geformuleerde beleid ook daadwerkelijk te laten leven onder uw medewerkers, is essentieel voor het succes ervan.

Salmay heeft meer dan 25 jaar ervaring in de Veiligheidscommunicatie. Vele grote (industriële) organisaties hebben wij al geholpen met het bepalen van de juiste toon, middelen en aanpak hierbij. Met een onderbouwd plan van aanpak en een gedegen implementatieplan zorgen wij er niet alleen voor dat u voldoet aan de regelgeving, maar helpen wij u ook verhoging van de productiviteit, minder ziekteverzuim en het voorkomen van (imago)schade.

Door onze klantprojecten in ons portfolio te lezen, krijgt u een goed beeld van wat wij ook voor u kunnen betekenen. Voor vragen of een vrijblijvende kennismaking kunt u natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.


Arbeidsveiligheid, veiligheidscommunicatie en gedragsbeïnvloeding - Salmay maakt het verschil

Over ons

Salmay maakt effectieve communicatiemiddelen voor industrieel Nederland

  • Oude Parklaan 111, 1901 ZZ Castricum
  • 0251 - 651 906
  • @salmaytweets

Informatie?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht