Gedragsbeïnvloeding is de sleutel tot een ongevalsvrije werkomgeving.

Veiligheidscommunicatie

Gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op bouwplaats

Veiligheidscommunicatie

Door actief in te zetten op veiligheidscommunicatie maken we medewerkers zich bewust van hun eigen rol in veilig werken.  We sporen hen aan om zich veilig te gedragen vóór, tijdens en na het werk. Medewerkers attent maken op het feit dat zij een veiligheidstraining of workshop nodig hebben, behoort ook tot het domein van veiligheidscommunicatie.

Arbeidsveiligheid & gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is de sleutel tot een ongevalsvrije werkomgeving. Vandaar dat arbeidsveiligheid en communicatie zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Salmay heeft in dit vakgebied een bijzonder track record in de Nederlandse industrie. Door zeer nauw samen te werken met de sleutelpersonen in de (veiligheids-)organisatie van onze opdrachtgevers, slagen we erin om ‘gedrag’ als beperkende factor in de veiligheidsprestatie te elimineren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat gerichte communicatie het gedrag beïnvloedt en daarmee de arbeidsveiligheid bevordert.

Een gedegen veiligheidscommunicatieplan

Veiligheidscommunicatie blijft lastig, omdat er vaak sprake is van automatismen. Werknemers die al een lange tijd bij een bedrijf in dienst zijn, doen veel op de automatische piloot; of ze nu met een computer of een levensgevaarlijk apparaat werken. Salmay trekt hun aandacht voor veilig werken, door middel van ludieke acties, voorlichtingsbijeenkomsten of visuele communicatie. Dit doen we op basis van een gedegen veiligheidscommunicatieplan. Aan de basis hiervan staat altijd het bevragen van de medewerkers zelf. Alleen zij weten precies wat ze nodig hebben om een verandering in gang te kunnen zetten. Veiligheidscommunicatieplannen van Salmay gaan uit van maximale interactie tussen de einddoelgroep en hun leidinggevenden. Zo houden we, met de koppeling tussen veiligheid en communicatie, iedereen bij de les en staat het doel (structureel 0 ongevallen) altijd helder op het netvlies.

Veiligheid onder de aandacht

Het veiligheidscommunicatieplan bevat een campagneplan om veiligheid onder de aandacht te brengen en medewerkers juist te informeren. Naast het (veiligheids)communicatieadvies bieden wij ook een breed palet aan diensten op het gebied van uitvoering. Hierbij kunt u denken aan de ontwikkeling van een passende veiligheidshuisstijl en de ontwikkeling van middelen die veiligheidsbijeenkomsten ondersteunen.

Medewerkers betrekken in het plan en de aanpak

Salmay adviseert organisaties vaak een stuurgroep ‘communicatie & veiligheid’ op te richten. Een dergelijke groep bestaat vaak uit de volgende personen: de QHSE-manager, communicatiemanager, veiligheidskundige en de communicatieadviseurs van Salmay. Salmay stelt met de input van deze groep een veiligheidscommunicatieplan op. De groep werkt nauw samen om ook op langere termijn het beste resultaat te behalen. Het communicatieplan bevat een strategie om de kennis, de houding en het gedrag van de medewerkers te beïnvloeden. Belangrijk hierbij is dat Salmay altijd de medewerkers van een organisatie betrekt en daarbij ook ‘de directie’ en het ‘management’ adviseert (denk aan het voorbeeldgedrag).

Salmay biedt:

Communicatieplan arbeidsveiligheid (inclusief. strategie en middelen)
– Onderzoek
– Advies communicatie veiligheid (vaak in een stuurgroep binnen de organisatie)
Ontwikkeling middelen (in een passende veiligheidshuisstijl)
Projectmanagement (begeleiding van de uitvoering van het plan, planning en controle)
– Monitoring (wat is de effectiviteit van de campagne? Zodat we tijdig bij kunnen sturen)

Bekijk al onze projecten in ons Portfolio of kijk specifiek in de tab ‘Veiligheidscommunicatie’.

Contact Salmay

Meer weten over de mogelijkheden voor veiligheidscommunicatie en de verbetering van arbeidsveiligheid in uw organisatie?
Bel met Salmay (0251-651 906) en vraag dan naar Fred Aarsen.

veiligheidscommunicatie, groep medewerkers met veiligheidshelm


Arbeidsveiligheid, veiligheidscommunicatie en gedragsbeïnvloeding - Salmay maakt het verschil

Over ons

Salmay maakt effectieve communicatiemiddelen voor industrieel Nederland

  • Oude Parklaan 111, 1901 ZZ Castricum
  • 0251 - 651 906
  • @salmaytweets

Informatie?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht