Gedragsbeïnvloeding is de sleutel tot een ongevalsvrije werkomgeving.

Contractor Safety

twee werkers bij een heftruck

Contractor Safety

In veel industriële organisaties zijn het niet de eigen medewerkers die zich direct in de lijn van het risico bevinden, maar die van (huis)contractors. Zodra de eigen organisatie zich als ‘beheerorganisatie’ opstelt wordt, vaak zonder het echt te beseffen, de verantwoordelijk voor het halen van de veiligheidsdoelstellingen bij derden neergelegd. De laatste jaren hebben managers een sterke focus op het sturen van gedrag van medewerkers van contractors. Die uitdaging is nog groter dan het veranderen van het gedrag van de eigen medewerkers.
Een contractor safety communicatieplan dat hierbij kan helpen, is dan ook meeromvattend dan een plan voor ‘slechts’ de eigen organisatie.

Het begint bij Inkoop

Het veiligheidsbewustzijn is niet even sterk in alle lagen van de organisatie. Logisch: hoe groter het risico op een ongeval, hoe bewuster men is van de noodzaak tot bescherming. Salmay introduceert het ‘ketendenken’ bij het communiceren over veiligheid met Contractors. Als iedere schakel van de keten zich bewust is van de eigen rol, komt dat stevig ten goede aan degenen die aan het einde van de keten werken. Het begint dan ook bij Inkoop. Het grootste risico van managers en inkopers is de weg naar het werk. Toch spelen zij een belangrijke rol in het verbeteren van Contractor Safety. Al in de inkoopfase namelijk, wordt de veiligheidsprestatie van derden gewogen, tot aan het basisontwerp toe. Hoe beter de kennis en het veiligheidsbewustzijn van deze groep, hoe veiliger het werk in latere fasen van het traject wordt. Inkoop bewust maken van het feit dat zij een belangrijke rol spelen bij veiligheid op de werkplek, behoort tot het domein van contractor safety communicatie.

Projectmanagers en toezichthouders

Nadat de contractor, op basis van een sterk meegewogen en gedegen VGM-plan in de aanbiedingsfase, is geselecteerd, begint het werk in de praktijk. Die wijst uit dat Projectmanagers, gewend als ze zijn om te sturen op tijd en kosten, nog niet bekend zijn met het managen van arbeidsveiligheidsaspecten. Een bewustwordingscampagne voor deze groep staat beschreven in het contractor safety communicatieplan. Toezichthouders kennen een gevorderd veiligheidsbewustzijn. In het communicatieplan staat bij deze doelgroep dat zij het meest gebaat zijn in het ontwikkelen van vaardigheden om (on)veilig gedrag bespreekbaar te maken. Ook vervullen de toezichthouders een scharnierfunctie in de communicatie – zij vangen immers de meeste signalen op vanuit de plek waar het gebeurt.

Op de vloer – peer pressure

De eigen medewerkers, in de direct aansturende rol, maken we door gerichte communicatie bewust van het feit dat zij een voorbeeldfunctie vervullen. Werkten ze vroeger veilig ‘alleen maar’ om zelf geen ongeval te krijgen, nu zal dat worden uitgebreid. Ze werken nu veilig met een breder doel: om te dienen als voorbeeld, als het zetten van de standaard, voor de ingehuurde contractors. Dat zal niet altijd makkelijk zijn: contractors kennen hun eigen, vaak zeer gedegen, veiligheidsprogramma’s. In de praktijk komt het erop neer, dat beide partijen van elkaar zullen leren. In een behoorlijk ideale situatie vindt er voortdurend kruisbestuiving plaats, door het uitwisselen van best practices. We zien het vaak als eerste in de ‘echte’ praktijk ontstaan. In het communicatieplan is hier brede aandacht voor.

En de medewerkers van de contrators zelf

Zoals gezegd: contractors kennen hun eigen veiligheden(bewustzijn)programma’s. Toch zijn die dienend aan de regels van de opdrachtgever. Mocht het programma van de contractor van een hoger niveau zijn, dan biedt het contractor safety communicatieprogramma ruimte om daarvan te leren. Voor een grote internationale opdrachtgever met veel ingehuurde contrators voor bouwprojecten, ontwikkelden we een overkoepelend communicatieplan contractor safety. Daarin speelt de ‘contactgroep’, die bestaat uit eigen medewerkers en vertegenwoordigers van alle contractors, een sleutelrol. In die groep toetsen we namelijk alle initiatieven en middelen die worden ontwikkeld. Met de nodige feedback, opereren we altijd in volkomen consensus waar iedereen leert van elkaar. De acties die daaruit ontstaan en die effect hebben op medewerkers van in de lijn van het risico, zijn uitgebalanceerd en komen goed aan.

Rol van Salmay communicatie

Salmay kent alle aspecten en doelgroepen die onderdeel moeten vormen van een uitgebalanceerd communicatieplan. We formeren een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van die doelgroepen zitten, als toetssteen. Zijn ingehuurden verdeeld over meerdere bedrijven, dan formeren we ook een contactgroep contractor safety.  Vanuit de input van de opdrachtgever en mate van veiligheidsbewustzijn van alle partijen en doelgroepen, stellen we een veiligheidscommunicatieplan op. Het communicatieplan bevat een strategie om de gewenste informatie voor alle partijen tijdig en inhoudelijk goed, af te leveren; daarin wegen we sterk de input van de doelgroepen zelf mee. Een contractor safety communicatieplan van Salmay voorziet in alle aspecten van het sturen op veilig gedrag en kent een hoge mate van wederkerigheid. Omdat iedereen zich herkent in de middelen en acties, wordt het breed gedragen en is daarmee uiterst effectief.
Bekijk onze projecten in het Portfolio.

Contact Salmay

Meer weten over de mogelijkheden voor contractor safety en de implementatie daarvan in uw organisatie?
Bel met Salmay (0251-651 906) en vraag dan naar Fred Aarsen.

communicatie-instructie aan werknemers chemische industrie


Arbeidsveiligheid, veiligheidscommunicatie en gedragsbeïnvloeding - Salmay maakt het verschil

Over ons

Salmay maakt effectieve communicatiemiddelen voor industrieel Nederland

  • Oude Parklaan 111, 1901 ZZ Castricum
  • 0251 - 651 906
  • @salmaytweets

Informatie?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht