Icon

Contractor safety

iedereen voor hetzelfde doel

Icon

Contractor safety
IEDEREEN VOOR
HETZELFDE DOEL

contractor
Safety
iedereen voor
hetzelfde doel

In veel industriële organisaties zijn het niet de eigen medewerkers die zich direct in de lijn van het risico bevinden, maar die van (huis)contractors. Met de eigen organisatie als ‘beheerorganisatie’ ligt, de verantwoordelijk voor het halen van de veiligheidsdoelstellingen, voor een belangrijk deel bij derden. Vandaar dat de focus de laatste jaren steeds meer ligt op het sturen van gedrag van contractors – en dan ik het bijzonder natuurlijk degenen die het uitvoerende werk verrichten.

Die uitdaging is nog groter dan het veranderen van het gedrag van de eigen medewerkers.

Een contractor safety communicatieplan dat hierbij kan helpen, is dan ook meeromvattend dan een plan voor ‘slechts’ de eigen organisatie.

Een belangrijk onderdeel van dit plan is overigens het instellen van een klankbordgroep met vertegenwoordigers van zowel de opdrachtgever als de contractors/partners.

Salmay ondersteunt organisaties met de opzet en invulling van een contractor safety communicatieplan:

  • schrijven plan
  • opzet communicatie-structuur
  • ontwikkelen middelen
  • ondersteuning bij productie en uitvoering
  • ontwikkeling content (de ‘extra handjes’)
  • overall projectmanagement

Het veiligheidsbewustzijn is niet even sterk in alle lagen van de organisatie. Logisch: hoe groter het risico op een ongeval, hoe bewuster men is van de noodzaak tot bescherming. Salmay introduceert het ‘ketendenken’ bij het communiceren over veiligheid met contractors. Als iedere schakel van de keten zich bewust is van de eigen rol, komt dat stevig ten goede aan degenen die aan het einde van de keten werken. Het begint dan ook bij Inkoop. Het grootste risico van managers en inkopers is de weg naar het werk. Toch spelen zij een belangrijke rol in het verbeteren van Contractor Safety. Al in de inkoopfase namelijk, wordt de veiligheidsprestatie van derden gewogen, tot aan het basisontwerp toe. Hoe beter de kennis en het veiligheidsbewustzijn van deze groep, hoe veiliger het werk in latere fasen van het traject wordt. Inkoop bewust maken van het feit dat zij een belangrijke rol spelen bij veiligheid op de werkplek, behoort tot het domein van Contractor Safety communicatie.

Nadat de contractor, op basis van een sterk meegewogen en gedegen VGM-plan in de aanbiedingsfase, is geselecteerd, begint het werk in de praktijk. Die wijst uit dat Projectmanagers, gewend als ze zijn om te sturen op tijd en kosten, nog niet bekend zijn met het managen van arbeidsveiligheidsaspecten. Een bewustwordingscampagne voor deze groep staat beschreven in het contractor safety communicatieplan. Veiligheidskundigen van zowel de eigen organisatie als die van de Contractors, richten de projectorganisatie in op hun vakgebied. Ze zullen mede-adviseren op de inhoud van het Contractors Safety Plan. Toezichthouders kennen een gevorderd veiligheidsbewustzijn. In het communicatieplan staat bij deze doelgroep dat zij het meest gebaat zijn in het ontwikkelen van vaardigheden om (on)veilig gedrag bespreekbaar te maken. Ook vervullen de toezichthouders een scharnierfunctie in de communicatie – zij vangen immers de meeste signalen op vanuit de plek waar het gebeurt.

De eigen medewerkers, in de direct aansturende rol, maken we door gerichte communicatie bewust van het feit dat zij een voorbeeldfunctie vervullen. Werkten ze vroeger veilig ‘alleen maar’ om zelf geen ongeval te krijgen, nu zal dat worden uitgebreid. Ze werken nu veilig met een breder doel: om te dienen als voorbeeld, als het zetten van de standaard, voor de ingehuurde contractors. Dat zal niet altijd makkelijk zijn: contractors kennen hun eigen, vaak zeer gedegen, veiligheidsprogramma’s. In de praktijk komt het erop neer, dat beide partijen van elkaar zullen leren. In een behoorlijk ideale situatie vindt er voortdurend kruisbestuiving plaats, door het uitwisselen van best practices. We zien het vaak als eerste in de ‘echte’ praktijk ontstaan. In het communicatieplan is hier brede aandacht voor.

Zoals gezegd: contractors kennen hun eigen veiligheids(bewustzijn)-programma’s. Toch zijn die dienend aan de regels van de opdrachtgever. Mocht het programma van de contractor van een hoger niveau zijn, dan biedt het contractor safety communicatieprogramma ruimte om daarvan te leren. Voor een grote internationale opdrachtgever met veel ingehuurde contrators voor bouwprojecten, ontwikkelden we een overkoepelend communicatieplan contractor safety. Daarin speelt de ‘contactgroep’, die bestaat uit eigen medewerkers en vertegenwoordigers van alle contractors, een sleutelrol. In die groep toetsen we namelijk alle initiatieven en middelen die worden ontwikkeld. Met de nodige feedback, opereren we altijd in volkomen consensus waar iedereen leert van elkaar. De acties die daaruit ontstaan en die effect hebben op medewerkers van in de lijn van het risico, zijn uitgebalanceerd en komen goed aan. Salmay vervult in deze groep de rol van inspirator, aanjager van ideeën en uitvoerder van plannen en middelen.

tekst komt hierHet veiligheidsbewustzijn is niet even sterk in alle lagen van de organisatie. Logisch: hoe groter het risico op een ongeval, hoe bewuster men is van de noodzaak tot bescherming. Salmay introduceert het ‘ketendenken’ bij het communiceren over veiligheid met contractors. Als iedere schakel van de keten zich bewust is van de eigen rol, komt dat stevig ten goede aan degenen die aan het einde van de keten werken. Het begint dan ook bij Inkoop. Het grootste risico van managers en inkopers is de weg naar het werk. Toch spelen zij een belangrijke rol in het verbeteren van Contractor Safety. Al in de inkoopfase namelijk, wordt de veiligheidsprestatie van derden gewogen, tot aan het basisontwerp toe. Hoe beter de kennis en het veiligheidsbewustzijn van deze groep, hoe veiliger het werk in latere fasen van het traject wordt. Inkoop bewust maken van het feit dat zij een belangrijke rol spelen bij veiligheid op de werkplek, behoort tot het domein van Contractor Safety communicatie.

Nadat de contractor, op basis van een sterk meegewogen en gedegen VGM-plan in de aanbiedingsfase, is geselecteerd, begint het werk in de praktijk. Die wijst uit dat Projectmanagers, gewend als ze zijn om te sturen op tijd en kosten, nog niet bekend zijn met het managen van arbeidsveiligheidsaspecten. Een bewustwordingscampagne voor deze groep staat beschreven in het contractor safety communicatieplan. Veiligheidskundigen van zowel de eigen organisatie als die van de Contractors, richten de projectorganisatie in op hun vakgebied. Ze zullen mede-adviseren op de inhoud van het Contractors Safety Plan. Toezichthouders kennen een gevorderd veiligheidsbewustzijn. In het communicatieplan staat bij deze doelgroep dat zij het meest gebaat zijn in het ontwikkelen van vaardigheden om (on)veilig gedrag bespreekbaar te maken. Ook vervullen de toezichthouders een scharnierfunctie in de communicatie – zij vangen immers de meeste signalen op vanuit de plek waar het gebeurt.

De eigen medewerkers, in de direct aansturende rol, maken we door gerichte communicatie bewust van het feit dat zij een voorbeeldfunctie vervullen. Werkten ze vroeger veilig ‘alleen maar’ om zelf geen ongeval te krijgen, nu zal dat worden uitgebreid. Ze werken nu veilig met een breder doel: om te dienen als voorbeeld, als het zetten van de standaard, voor de ingehuurde contractors. Dat zal niet altijd makkelijk zijn: contractors kennen hun eigen, vaak zeer gedegen, veiligheidsprogramma’s. In de praktijk komt het erop neer, dat beide partijen van elkaar zullen leren. In een behoorlijk ideale situatie vindt er voortdurend kruisbestuiving plaats, door het uitwisselen van best practices. We zien het vaak als eerste in de ‘echte’ praktijk ontstaan. In het communicatieplan is hier brede aandacht voor.

Zoals gezegd: contractors kennen hun eigen veiligheids(bewustzijn)-programma’s. Toch zijn die dienend aan de regels van de opdrachtgever. Mocht het programma van de contractor van een hoger niveau zijn, dan biedt het contractor safety communicatieprogramma ruimte om daarvan te leren. Voor een grote internationale opdrachtgever met veel ingehuurde contrators voor bouwprojecten, ontwikkelden we een overkoepelend communicatieplan contractor safety. Daarin speelt de ‘contactgroep’, die bestaat uit eigen medewerkers en vertegenwoordigers van alle contractors, een sleutelrol. In die groep toetsen we namelijk alle initiatieven en middelen die worden ontwikkeld. Met de nodige feedback, opereren we altijd in volkomen consensus waar iedereen leert van elkaar. De acties die daaruit ontstaan en die effect hebben op medewerkers van in de lijn van het risico, zijn uitgebalanceerd en komen goed aan. Salmay vervult in deze groep de rol van inspirator, aanjager van ideeën en uitvoerder van plannen en middelen.

De opdrachtgever trekt vaak in partnerschap op met de contractors. Ook zijn de diverse ingehuurde partijen in de context van de opdracht partners en geen concurrenten. Salmay zet een overlegstructuur op, waarbij alle partijen op gezette tijden samen aan tafel zitten. De contractor safety groep werkt volgens een vaste agenda, waarin zakelijke afspraken worden gecheckt en issues worden besproken. Daarnaast is er ruimte voor informele contacten, bijvoorbeeld tijdens de lunch.