Gedragsbeïnvloeding is de sleutel tot een ongevalsvrije werkomgeving.

Communicatie tijdens cultuurverandering

De veiligheidscultuur verbeteren begint met vaststellen waar je staat. Daarvoor is de inmiddels bekende cultuurladder ontwikkeld.

Cultuurladder
Om succesvol (en veilig!) de cultuurladder te kunnen beklimmen, evolueren de communicatiemiddelen mee per trede. Dat staat namelijk in verband met de groep bij wie, per trede, het primaat van de communicatie ligt. In tredes 1 en 2, zijn het voornamelijk de leiding en de inhoudelijk deskundigen. Denk dan aan het hoogste management (“Wij geven om iedereen die bij of voor ons werkt!”) en veiligheidskundigen (“Wij weten hoe je veilig moet werken!”). Alleen als de leiding de verandering inzet, is een succesvolle overgang naar een volgende trede realistisch.
In de hogere tredes zullen meer groepen binnen de organisatie deelnemen aan de communicatie. Uiteraard de eigen medewerkers die werken op de plekken waar de risico’s zijn, maar ook ingehuurde ZZP’ers of medewerkers van contrators. Iedereen kan een waardevolle bijdrage leveren!

Leren van incidenten
Daarmee veranderen de ingezette communicatiemiddelen. Uiteindelijk ontstaat er een continue dialoog waar iedereen met elkaar in contact staat. Zenden is niet langer voorbehouden aan het management of deskundigen – er is een natuurlijk en logisch proces gaande waarin het veilig is om incidenten te melden en elkaar ook ongevraagd te helpen. Wekelijks ontstaan er nieuwe ideeën om het beter te doen. Gaat er onverhoopt toch iets mis, dan wordt er geleerd van het incident. De betrokkenen zijn dan ambassadeurs van de verbetering die in gang wordt gezet.

Cultuurverandering
Salmay begeleidt de cultuurverandering binnen organisaties in elke trede. Wij zijn realistisch over de haalbaarheid van de doelen en het tijdpad waarin deze behaald kunnen worden. Bovendien rust onze expertise op jarenlange ervaring in alle branches waarin het niet vanzelfsprekend is dat iedereen de dag net zo ongeschonden haalt als die is begonnen.
Onze inzet vindt altijd plaats binnen de organisatie zonder dat we de kleur van de omgeving aannemen. We blijven altijd alert op wat er speelt en kritisch op onze eigen interventies en ideeën. Onze communicatieplannen voor de cultuurverandering zijn uniek voor elke organisatie. Uiteraard stoelen ze op dezelfde beginselen – maar elke organisatie verdient een eigen creatieve insteek en plan van aanpak.

Salmay als aanjager van het vliegwiel
Momentum vasthouden, daar gaat het om in veranderingsprocessen. Omdat iedereen binnen de eigen organisatie deel is van het proces, is het effectief om een externe partij het vliegwiel te laten aanjagen. Concreet betekent dat:
– Ontwikkelen en opstellen van het communicatieplan
– Pro-actief lid van het (verander)campagneteam (bewaking organisatie,
inhoud en vorm)
– Begeleider van het gehele proces
– Bron van ideeën en inspiratie
– Toetssteen: wat is elders eerder gedaan, wat werkte daar wel/niet goed
– Vormgeving en productie van middelen
– ‘Secretaris’ van het campagneteam 

Bel ons! 0251-651906. Mailen mag ook: fred.aarsen@salmay.nl

Arbeidsveiligheid, veiligheidscommunicatie en gedragsbeïnvloeding - Salmay maakt het verschil

Over ons

Salmay maakt effectieve communicatiemiddelen voor industrieel Nederland

  • Oude Parklaan 111, 1901 ZZ Castricum
  • 0251 - 651 906
  • @salmaytweets

Informatie?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht