De laatste berichten zijn dat het draagvlak voor de coronaregels vermindert. Meer dan een miljoen Nederlanders zegt, in vergelijking tot april/mei, zich minder makkelijk te kunnen houden aan afstand houden, beschermingsmiddelen dragen of zelfisolatie opleggen. Daarmee zijn de maatregelen ironisch genoeg een slachtoffer van het eigen succes. Want omdat er minder besmettingen zijn en de druk op de zorg daarmee afneemt, ervaart men minder noodzaak om ‘moeilijk te doen’. Noodzaak, of tenminste een gevoel daarvan, is belangrijk bij de acceptatie van regels. Dit verschijnsel is niet exclusief voor de maatregelen tegen de verspreiding van het covid-19 virus. We maken het dagelijks mee. Regels om arbeidsongevallen te voorkomen zijn aan slijtage onderhevig als er geen ongeval plaatsvindt. Het is menselijk. Angst voor een situatie of omstandigheden verdwijnt ook bij confrontatie en de ervaring dat er niets gebeurt. Het is aan de Safety professionals om het momentum vast te houden. Hoe? Bijvoorbeeld door versleten regels af te schaffen. Is de ervaring dat er minder incidenten plaatsvinden bij bijvoorbeeld werken op hoogte? Vermoei de professionals dan niet met een toolbox of een Golden Rule. Doe een beroep op het wederzijdse gezond verstand. Terug naar corona: we kunnen veel leren van de opmerking van een van de deskundigen. Die zei: “Als de discipline verslapt, zien we dat aan de cijfers. Dan scherpen we de maatregelen weer aan.” Inderdaad, dan wordt ook de noodzaak weer gevoeld.