Wie terugkijkt op zijn of haar (professionele) leven zal bepaalde lijnen ontdekken waarin de eigen overtuigingen zijn veranderd. Soms ging dat over het pad der geleidelijkheid, soms kwam die verandering als een schok. Voor mij als professional aan de gedragskant van ‘Health & Safety’, is de huidige covid-periode een levende proeftuin waarin ik een belangrijke overtuiging zie verwelken. Namelijk die, dat we een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid moeten neerleggen bij de mensen zelf. Zeker als zaken complex zijn, is eenvoudige duidelijkheid het beste. Op de werkvloer heeft iedereen het al druk genoeg om het werk af te krijgen. Veel zelf moeten nadenken over veiligheid, leidt af en is vermoeiend. Aan de leiding is het om duidelijk beleid te maken en vervolgens iedereen in de organisatie daarbij te helpen. Dat kan ook toezicht zijn, maar liever zouden we spreken van coaches. Lees deze blog verder op de pagina van mijn bijdrage aan HSE Actueel van SDU: https://www.hseactueel.nl/blog/draagvlak-voor-de-covid-maatregelen-we-bepalen-het-zelf-wel/.