Sinds maart 2018 werkt Salmay over een breed front aan de veiligheidscommunicatie voor het project Groeiende Veiligheid* van een zeer grote speler in de bouwsector. Onze inzet startte met een serie brainstorms over de branding van dit programma binnen deze organisatie. In de woorden van de opdrachtgever: “Onze collega’s moeten het leuk vinden om veilig te werken.”Dat beloofde een enorme dynamiek en die kregen we dan ook. Over een breed front trokken we op, als ingehuurde leden van de HSE-club en gesteund door een geweldige communicatieprofessional van de opdrachtgever zelf. De brainstorm leidde tot creatieve communicatie-acties om het intelligente programma (de opdrachtgever had in een jaar een adequate aanpak ontwikkeld). Salmay leverde de creatieve en strategische ondersteuning en co├Ârdineerde ook alle acties. Van het vormgeven en vullen (content!) van het centrale online veiligheidsportal communicatie-advies en co├Ârdinatie (als onderdeel van het HSE-team), tot het produceren van alle benodigde middelen en materialen. Op het online platform waren alle verbeteracties te vinden zijn. We maakten korte films, produceerden andere content in de vorm van tekst en infographics, foto’s en illustraties.

*Groeiende Veiligheid was een tweejarig project waarin het HSE-KAM team de standaarden zet en werkmethoden ontwikkelt voor de gehele organisatie om nog veiliger te kunnen werken.

Inmiddels werkt Salmay ook alweer anderhalf jaar (sinds 2021) voor een andere grote speler in de bouwwereld. Wij ondersteunen hen met veiligheidscommunicatie-advies en de ontwikkeling van originele middelen en werkvormen om kwartaalbijeenkomsten te optimaliseren die speciaal voor het actief werken aan veiligheid zijn opgezet.

Activiteiten Salmay

  • mede-opstellen integraal veiligheidscommunicatie-plan
  • bedenken verbindend concept voor campagne/acties
  • mede-ontwikkelen safety huisstijl/beeldtaal voor uitingen over arbeidsveiligheid
  • ondersteuning bij opzet middelenarchitectuur
  • instellen communicatie-infrastructuur
  • actieve bijdrage aan HSE-groep veiligheid en communicatie
  • bewaking voortgang van alle acties
  • bedenken van originele en effectieve werkvormen
  • ontwikkeling en co-productie van alle middelen